Валентина Кубик
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський національний економічний університет, 2012
212012
Моделювання як метод формування облікової політики підприємства
ВД Кубік
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 171-184, 2015
102015
Основні засоби підприємства в системі національного та міжнародного обліку: проблеми та шляхи вирішення
ВД Кубік, ВД Кубик
Одеський національний економічний університет, 2014
102014
Теория бухгалтерского учета
БИ Валуев, НА Лоханова, ОВ Обнявко
9*2002
Облікова політика як інструмент стратегії розвитку підприємства
ВД Кубік, ВД Кубик
ОНУ ім. ІІ Мечникова, 2015
72015
Облікова політика підприємства та її роль в організації обліку
ВД Кубік, ВД Кубик
Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут, 2015
72015
Облікова політика як інструмент контролю та управління фінансовими результатами
ВД Кубік, ВД Кубик
Одеський національний економічний університет, 2014
72014
Формування облікової політики підприємства з метою організації управлінського обліку
ВД Кубік, ЛВ Мілько, ВД Кубик, ЛВ Милько
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2016
52016
Проблеми обліку доходів на підприємстві у світлі застосування національних і міжнародних стандартів обліку
ВД Кубік
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 60-63, 2013
52013
Учетная политика как инструмент моделирования деятельности предприятия
ВД Кубик, АВ Обнявко, ВД Кубік, ОВ Обнявко
Publishing house «BREEZE», 2015
42015
Побудова ефективної моделі облікової політики підприємства–запорука ефективного управління і стратегічного розвитку
ВД Кубік
Грінь ДС, 2016
32016
Основы учетной политики в информационном обеспечении учета, контроля и управления предприятием
ВД Кубик, ВД Кубік
Східноукраїнський національний університет ім.. В. Даля, 2013
32013
Етичний аспект застосування облікової політики підприємства
ВД Кубік, ОВ Обнявко, ВД Кубик, АВ Обнявко
Le Mans University, 2017
22017
ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ - ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
АІГ Кубік В.Д.
Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного …, 2013
22013
Підхід до складання облікової політики підприємств та організацій за правилами МСФО
ВД Кубік, ЛВ Мілько
Діса плюс, 2018
12018
Проблеми обліку витрат в контексті управління підприємством
ВД Кубік, ЛВ Мілько, ВД Кубик, ЛВ Милько
Херсонський національний технічний університет, 2014
12014
Формування собівартості виробництва та облікова політика підприємства
ВД Кубік
ЛТЕУ, 2018
2018
Облік витрат: порівняння міжнародних та національних стандартів
ВД Кубік
2018
Питання організації обліку та формування облікової політики у ОСББ
ВД Кубік, ЛВ Мілько
ЦФЕНД, 2018
2018
Облікова політика підприємства у відповідності до вимог МСФЗ
ВД Кубік
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20