Валентина Кубик
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський національний економічний університет, 2012
282012
Моделювання як метод формування облікової політики підприємства
ВД Кубік
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 171-184, 2015
112015
Основні засоби підприємства в системі національного та міжнародного обліку: проблеми та шляхи вирішення
ВД Кубік, ВД Кубик
Одеський національний економічний університет, 2014
112014
Теория бухгалтерского учета
БИ Валуев, НА Лоханова, ОВ Обнявко
11*2002
Облікова політика як інструмент стратегії розвитку підприємства
ВД Кубік, ВД Кубик
ОНУ ім. ІІ Мечникова, 2015
92015
Облікова політика як інструмент контролю та управління фінансовими результатами
ВД Кубік, ВД Кубик
Одеський національний економічний університет, 2014
82014
Облікова політика підприємства та її роль в організації обліку
ВД Кубік, ВД Кубик
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 2015
72015
Формування облікової політики підприємства з метою організації управлінського обліку
ВД Кубік, ЛВ Мілько, ВД Кубик, ЛВ Милько
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2016
52016
Проблеми обліку доходів на підприємстві у світлі застосування національних і міжнародних стандартів обліку
ВД Кубік
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 60-63, 2013
52013
Учетная политика как инструмент моделирования деятельности предприятия
ВД Кубік, АВ Обнявко
PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 246-253, 2015
42015
Побудова ефективної моделі облікової політики підприємства–запорука ефективного управління і стратегічного розвитку
ВД Кубік
Грінь ДС, 2016
32016
Основы учетной политики в информационном обеспечении учета, контроля и управления предприятием
ВД Кубик, ВД Кубік
Східноукраїнський національний університет ім.. В. Даля, 2013
32013
Підхід до складання облікової політики підприємств та організацій за правилами МСФО
ВД Кубік, ЛВ Мілько
Діса плюс, 2018
22018
Етичний аспект застосування облікової політики підприємства
ВД Кубік, ОВ Обнявко, ВД Кубик, АВ Обнявко
Le Mans University, 2017
22017
ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ - ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
АІГ Кубік В.Д.
Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного …, 2013
22013
Підходи до визначення категорій облікова політика та облікова оцінка в сучасній теорії і практиці обліку
ВД Кубік
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
12015
Проблеми обліку витрат в контексті управління підприємством
ВД Кубік, ЛВ Мілько, ВД Кубик, ЛВ Милько
Херсонський національний технічний університет, 2014
12014
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
О Хамутинська, В Кубік
1
Формування собівартості виробництва та облікова політика підприємства
ВД Кубік
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ У …, 2018
2018
Облік витрат: порівняння міжнародних та національних стандартів
ВД Кубік
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20