Підписатись
Oleksandr Bilotserkivskyi (ORCID:0000-0003-4707-7964)
Oleksandr Bilotserkivskyi (ORCID:0000-0003-4707-7964)
Інші іменаОлександр Білоцерківський, О. Б. Білоцерківський, O. B. Bilotserkivskyi
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як інструмент ринкової економіки: навч. посібник
ОМ Сумець, ОБ Білоцерківський, ІП Голофаєва
Х.: Міськдрук, 2010
53*2010
Логістика: навч. посіб. для студ. екон. спец.
ОБ Білоцерківський, ПВ Брінь, ОО Замула, НВ Ширяєва
Х.: НТУ" ХПІ, 2010
39*2010
Економіко-математичне моделювання: текст лекцій
ОБ Білоцерківський, ОО Замула, НВ Ширяєва
Х.: НТУ" ХПІ", 2010
27*2010
Економетрія: навч.-метод. посіб.
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва
НТУ" ХПІ", 2008
192008
Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2015
16*2015
Mutual Dynamics of Certain Types of Bitcoin: Data from Wavelet Coherence
V Lyashenko, O Bilotserkivskyi, I Pyvavar, H Kots
132021
Сучасний стан і тенденції розвитку торговельної галузі України
ОБ Білоцерківський
Класичний приватний університет, 2020
13*2020
Статистика: текст лекцій
ОБ Білоцерківський, ОО Замула, НВ Ширяєва
НТУ" ХПІ", 2009
12*2009
Дослідження сучасного стану та програмного забезпечення торговельної галузі України
ОБ Білоцерківський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2019
11*2019
Теорія ймовірностей і математична статистика
ОБ Білоцерківський
НТУ" ХПІ", 2018
11*2018
Кількісне оцінювання ризику високотехнологічного проекту
ОБ Білоцерківський
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 105-109, 2016
11*2016
Використання економіко-математичного моделювання для оптимізації систем теплопостачання
ОБ Білоцерківський
Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічний розвиток країн: досвід та …, 2014
9*2014
Оцінювання економічної ефективності впровадження CRM-систем у діяльність торговельних підприємств
ОБ Білоцерківський
ВД" Гельветика", 2020
82020
Антикризове управління торговельним підприємством у сучасних економічних умовах України
ОБ Білоцерківський
Запорізька державна інженерна академія, 2018
8*2018
Основи стандартизації, метрології та управління якістю: текст лекцій
ОБ Білоцерківський
"Точка", 2017
72017
Аналіз енергозберігаючих заходів у промисловості та оцінка їх економічної ефективності
АІ Ліснича, НВ Ширяєва, ОБ Білоцерківський
Вісн. Хмельниц. нац. університету, 12-15, 2011
7*2011
Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні
ОБ Білоцерківський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
62018
Сучасний стан і тенденції розвитку високотехнологічних галузей промисловості України
ЄМ Шапран, ОБ Білоцерківський
Одеський національний університет ім. ІІ Мечникова, 2017
62017
Аналіз економічної ефективності від впровадження енергозберігаючих заходів в економіку України
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2011
62011
Управление качеством и сертификация продукции: курс лекцій
АБ Белоцерковский, ВС Питя, АБ Зубкова
НТУ" ХПИ", 2007
6*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20