Follow
Валерій Плаксієнко
Валерій Плаксієнко
Полтавська державна аграрна академія, доктор економічних наук, професор
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
МФ Огійчук, ЛО Сколотій, МІ Беленкова, ВЯ Плаксієнко
Київ: Алерта, 2016
1322016
Бухгалтерський облік на сільскогосподарських підприємствах: підручник
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, ЛГ Панченко
К.: Алерта, 2006
120*2006
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України:[підручник]
ВЯ Плаксієнко, ЛМ Пісьмаченко, ГЄ Павлова
Плаксієнка ВЯ–Київ: Центр навчальної літератури, 2008
432008
Бухгалтерський облік у сільскому господарстві України
ВЯ Плаксієнко, ЛМ Пісьмаченко, ЄІ Рябий
Дніпропетровськ:вид. Овсяннікова, 2005
43*2005
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України : підручник
ВЯ Плаксієнко
ДДАУ, 2005
432005
Облік, оподаткування та аудит
ВЯ Плаксієнко, ЮА Верига, ВА Кулик, ЄА Карпенко
Київ: ЦУЛ, 2019
32*2019
Методика визначення фінансових результатів та відображення їх в обліку
ВЯ Плаксієнко, ОІ Дацій
Облік і фінанси АПК, 16-21, 2005
182005
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
МІ Гордієнко, ТГ Камінська, ВЯ Плаксієнко, ОВ Ільчак, ЛО Мармуль, ...
Центр учбової літератури, 2014
162014
Виробничі витрати та доходи сільського господарства в умовах розвитку ринкових відносин
ВЯ Плаксієнко
Дніпропетровськ: Січ, 1997
151997
Економічна система суспільства:[навч. посіб.]
ЛЮ Мельник, ВЯ Плаксієнко, ЮІ Скірко
Дніпропетровськ: Січ, 2001
132001
Напрями удосконалення стратегії відтворення основних засобів підприємств
СВБ Наталія Василівна Валінкевич
ЖДТУ, 2011
122011
Особливості облікового відображення розрахунків з постачальниками на підприємстві http://www. rusnauka. com/11_NPE_2014
ВЯ Плаксієнко, ОС Куклішина
Economics/7_166187. doc. htm, 2014
10*2014
Формування інвестиційного клімату в підприємствах аграрного сектору України
ВЯ Плаксієнко
Вісник Полтавської держ. аграрної академії. Серія: Економічні науки, 202-206, 2011
102011
Проблеми категоріального обґрунтування страхування фінансових ризиків
ВЯ Плаксієнко, ВГ Бабенко
Вісник Сумського національного аграрного університету, 17-19, 2006
102006
Теоретичні основи формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств
ВЯ Плаксієнко
Агросвіт, 4-7, 2010
92010
Інструменти інноваційної політики промислових підприємств
ОМ Грабчук, ВЯ Плаксієнко
Економіка та держава, 11-15, 2017
82017
Інструменти інноваційної політики промислових підприємств
ОМ Грабчук, ВЯ Плаксієнко
Економіка та держава, 11-15, 2017
82017
Інформаційно-облікова модель управління прибутком підприємств
ВЯ Плаксієнко, ВА Кулик, АІ Мілька
72021
Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти
ВЯ Плаксієнко, ІМ Назаренко
Агросвіт, 20-26, 2018
72018
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів: назріла необхідність змін у правовій та методологічній бази
ЮФ Дехтяренко, ЮМ Манцевич, ЮМ Палеха
Агросвіт, 8-12, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20