Валерій Плаксієнко
Валерій Плаксієнко
Полтавська державна аграрна академія, доктор економічних наук, професор
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
МФ Огійчук, ЛО Сколотій, МІ Беленкова, ВЯ Плаксієнко
Київ: Алерта, 2016
1012016
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник. 4 видання
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, ЛГ Панченко
98*2007
Бухгалтерський облік на сільскогосподарських підприємствах: підручник
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, ЛГ Панченко
К.: Алерта, 2006
98*2006
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, ЛГ Панченко
К.: Алерта, 2006
982006
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник 2 вид
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, ЛГ Панченко
К.: Вища школа, 2004
982004
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник 2 вид.
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, ЛГ Панченко
К.: Вища освіта, 2003
982003
Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галузей
ЛЛ БАЄВСЬКА
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 8 (04), 2003
982003
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник для студ. екон. спец. вищих аграрних навч. закл. І-ІV рівнів акредитації
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко
К.: Аграрна освіта, 2001
982001
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України:[підручник]
ВЯ Плаксієнко, ЛМ Пісьмаченко, ГЄ Павлова
Плаксієнка ВЯ–Київ: Центр навчальної літератури, 2008
402008
Бухгалтерський облік у сільскому господарстві України
ВЯ Плаксієнко, ЛМ Пісьмаченко, ЄІ Рябий
Дніпропетровськ:вид. Овсяннікова, 2005
40*2005
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України : підручник
ВЯ Плаксієнко
ДДАУ, 2005
402005
Облік, оподаткування та аудит
ВЯ Плаксієнко, ЮА Верига, ВА Кулик, ЄА Карпенко
Київ: ЦУЛ, 2019
172019
Виробничі витрати та доходи сільського господарства в умовах розвитку ринкових відносин
ВЯ Плаксієнко
Дніпропетровськ: Січ, 1997
161997
Методика визначення фінансових результатів та відображення їх в обліку
ВЯ Плаксієнко, ОІ Дацій
Облік і фінанси АПК, 16-21, 2005
152005
бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: підручник
ВЯ Плаксієнко, ЛО Мармуль, ТГ Маренич, ТГ Камінська
К.: Центр учбової літератури, 2017
132017
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів ВНЗ
ВЯ Плаксієнко
Київ: Центр учбової літератури, 2017
132017
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах (підручник)
ВЯ Плаксієнко, ЛО Мармуль, ТГ Маренич, ТГ Камінська
132014
Напрями удосконалення стратегії відтворення основних засобів підприємств
СВБ Наталія Василівна Валінкевич
ЖДТУ, 2011
112011
Формування інвестиційного клімату в підприємствах аграрного сектору України
ВЯ Плаксієнко
Вісник Полтавської держ. аграрної академії. Серія: Економічні науки, 202-206, 2011
112011
Економічна система суспільства: навч. посіб
ЛЮ Мельник, ВЯ Плаксієнко, ЮІ Скірко
Дніпропетровськ: Січ, 2001
112001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20