Moroz V.M. Мороз В.М.
Moroz V.M. Мороз В.М.
професор фізіології, академік НАМНУ ВНМУ ім. Пирогова
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теория и практика интегративной антропологии
БА Никитюк, ВМ Мороз, ДБ Никитюк
Здоровье, 1998
1631998
Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект: монографія
ВМ Мороз
Х.: САМ, 2012
342012
Охорона праці у медицині та фармації
ВМ Мороз, ІВ Сергета, НМ Фещук, МП Олійник
Вінниця: Нова книга, 2005
252005
Антимікробний лікарський препарат декасан: стратегія і тактика застосування для профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань
ГК Палій, ВМ Мороз, ВО Соболєв, КМ Сафронов, МД Желіба, ...
Укр. хіміотерапевт. ж, 83-85, 2004
222004
Лечение аритмий: пути повышения эффективности и безопасности антиаритмических препаратов
ВИ Денисюк, ГВ Дзяк, ВМ Мороз
Винница: ГП ГКФ, 640, 2005
202005
Дерматоглифические и психофизиологические особенности практически здоровых подростков Подольского региона Украины
ВМ Мороз, ИВ Гунас, ИВ Сергета
Бюллетень сибирской медицины 7 (1), 2008
192008
Досягнення та стратегія дослідження нових вітчизняних лікарських антисептичних препаратів
ВМ Мороз, ГК Палій, ЮЛ Волянський
Вісник Вінницького державного медичного університе ту, 260, 2000
192000
Аритмии сердца
ВИ Денисюк, ГВ Дзяк, ВМ Мороз
Винница: Логос, 1999
191999
Біомедична антропологія: проблеми, пошуки, перспективи (перше повідомлення)
ВМ Мороз, ІВ Гунас, ІВ Сергета
Biomedical and biosocial anthropology, 2-5, 2003
162003
A telerecording analysis of reaching disruptions in rats after stimulation or lesion
VM Moroz, J Bureš
Physiology & behavior 31 (2), 255-257, 1983
161983
Математичне моделювання нормативних параметрів центральної гемодинаміки та грудної реограми в залежності від особливостей будови тіла
ВМ Мороз, IМ Кириченко, IВ Гунас
Biomedical and biosocial anthropology, 74-79, 2004
152004
Effects of lateralized reaching and cerebellar stimulation on unit activity of motor cortex and caudate nucleus in rats
VM Moroz, J Bureš
Experimental neurology 84 (1), 47-57, 1984
151984
Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку
ВМ Мороз
дис. на здоб. наук. ступ. к. держ. упр 25 (02), 75-76, 2007
132007
ПОРІВНЯЛьНЕ ДОСЛіДЖЕННЯ ПРОТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕи
ВМ Мороз, ГК Палій, ВО Соболєв, НМ Шевчук, ОМ Заріцький
122002
Study of pathogenesis of ventricular arrhythmia in experimental rats by separation of sinus and ventricular substitutional rhythms
VM Moroz, TN Lipnitskii
Bulletin of experimental biology and medicine 141 (4), 400-403, 2006
112006
Поиск новых методов лечения аритмий сердца: экспериментальное исследование эффективности денситонеров мембран
ВМ Мороз, ТН Липницкий, ВА Козловский, НН Бандурка
Росс. кардиол. журн, 40, 2003
112003
Проблеми та перспективи вищої медичної освіти у реалізації Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я України
ВМ Мороз, ЮЙ Гумінський, ЛВ Фоміна, ТЛ Полеся
102015
Dysfunction of ionic channels in cardiomyocyte sarcolemma and cardiac arrhythmias
VM Moroz, TN Lipnitskii
Bulletin of experimental biology and medicine 141 (4), 397-399, 2006
92006
Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей української етнічної групи
ВМ Мороз, ІВ Гунас, ІМ Кириченко, НВ Белік, ЛС Гудзевич, ...
Вісник морфології, 2002
92002
Интегративная медицинская антро пология сегодня и перспективы развития ее в XXI веке
ВМ Мороз, БА Никитюк
Вiсник Вiнницького державного медичного унiверситету 2 (1), 1-3, 1992
91992
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20