Тетяна Анатоліївна Гоголь (Gogol, Hohol)
Тетяна Анатоліївна Гоголь (Gogol, Hohol)
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу
ТА Гоголь
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 2014
472014
Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці
ТА Гоголь
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
172012
Облiково-аналiтичне забезпечення управлiння пiдприємств малого бiзнесу: монографiя
ТА Гоголь
132014
Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису
ННІ Гоголь Т.А.
Бухгалтерський облік і аудит, С.3-17, 2012
132012
Світовий досвід розвитку малого бізнесу та його адаптація в Україні
ТА Гоголь
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 120-129, 2010
112010
Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні
Т Гоголь
Бухгалтерський облік і аудит, 10-19, 2012
102012
Облік та аудит доходів підприємств
ТА Гоголь
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. за спец. 08.06.04, 2006
9*2006
Особливості обліку та формування звітності страхових компаній
З Вареня, Т Вареня, ГВ Зябченкова, ВС Приходько
82011
Особливості діяльності підприємств малого бізнесу та їх вплив на розвиток економіки країни
ТА Гоголь
Вісник Чернігівського державного технологічного університету.–Серія …, 2011
82011
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу
Т Гоголь
Бухгалтерський облік і аудит, 3-12, 2013
72013
Аналіз нормативно-правової бази з регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу
ТА Гоголь, НІ Ніпорко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 208-216, 2012
72012
Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності малих і великих підприємств
ТА Гоголь
Формування ринкових відносин в Україні, 90-95, 2012
62012
Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект
ТА Гоголь
Проблеми економіки, 338-344, 2013
52013
Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу
Т Гоголь
Бухгалтерський облік і аудит, 13-19, 2012
52012
Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу
ТА Гоголь
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
42013
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери
ОЮ Акименко, ВП Пантелеєв, ТВ Дусь, НВ Савчук, ЛМ Алексеєнко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
32017
Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу
Т Гоголь
Бухгалтерський облік і аудит, 3-11, 2013
32013
Теоретико-методологічні основи формування аналітичної складової інформаційного забезпечення системи управління підприємств малого бізнесу
ТА Гоголь
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Подвійний запис в бухгалтерському обліку підприємств малого бізнесу
ТА Гоголь
Бізнес Інформ, С.361-366, 2013
32013
Облікове відображення доходу від реалізації: відмінності МСФЗ (IAS) 18 “Виручка” та П (с) БО 15 “Дохід”
СБ Шипіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 165-170, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20