Подписаться
Тетяна Анатоліївна Гоголь (Gogol, Hohol)
Тетяна Анатоліївна Гоголь (Gogol, Hohol)
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
СЛ Макода
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
962016
Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні
Т Гоголь
Бухгалтерський облік і аудит, 10-19, 2012
252012
Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці
Т Гоголь
ТНЕУ, 2012
212012
Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису
ННІ Гоголь Т.А.
Бухгалтерський облік і аудит, С.3-17, 2012
172012
Облiково-аналiтичне забезпечення управлiння пiдприємств малого бiзнесу: монографiя
ТА Гоголь
142014
Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу
ТА Гоголь
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
132013
Світовий досвід розвитку малого бізнесу та його адаптація в Україні
ТА Гоголь
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 120-129, 2010
132010
Облік та аудит доходів підприємств
ТА Гоголь
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. за спец. 08.06.04, 2006
11*2006
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу
Т Гоголь
Бухгалтерський облік і аудит, 3-12, 2013
102013
Особливості діяльності підприємств малого бізнесу та їх вплив на розвиток економіки країни
ТА Гоголь
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vcndtu/2011_52/2 …, 2011
102011
Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект
ТА Гоголь
Проблеми економіки, 338-344, 2013
82013
Аналіз нормативно-правової бази з регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу
ТА Гоголь, НІ Ніпорко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 208-216, 2012
82012
Особливості обліку та формування звітності страхових компаній
З Вареня, Т Вареня, ГВ Зябченкова, ВС Приходько
82011
Облікове відображення доходу від реалізації: відмінності МСФЗ (IAS) 18 “Виручка” та П (с) БО 15 “Дохід”
СБ Шипіна
ЖДТУ, 2012
72012
Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності малих і великих підприємств
ТА Гоголь
Формування ринкових відносин в Україні, 90-95, 2012
72012
Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу
Т Гоголь
Бухгалтерський облік і аудит, 13-19, 2012
62012
Організація управлінського обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу
ТА Гоголь, ВГ Маргасова
Харків: ХНАУ, 2018
42018
Теоретико-методологічні основи формування аналітичної складової інформаційного забезпечення системи управління підприємств малого бізнесу
ТА Гоголь
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
42013
Фінансовий контролінг як система ефективного управління спільною діяльністю підприємств
ТА Гоголь, АВ Дмитренко
Чернігівський національний технологічний університет, 2019
32019
Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств: теорія та практика
ТА Гоголь, ВА Нехай
Проблеми і перспективи економіки та управління, 2019
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20