Юдіна Ольга Володимирівна / Yudina Olga / Юдіна О.В. / Юдина О.В.
Юдіна Ольга Володимирівна / Yudina Olga / Юдіна О.В. / Юдина О.В.
Запорізький національний університет / ЗНУ / Запорожский национальный университет / Zaporizhzhya
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою
ОВ Юдіна
Іноземні мови, 35-40, 2009
152009
Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою
ОВ Юдіна
Ольга Володимирівна Юдіна, 2012
112012
ICT Using in Integrated Teaching Management Core Courses in a Foreign Language.
O Yudina, I Shavkun, Y Dybchynska, L Bukharina
ICTERI, 417-428, 2018
42018
Exploring the experience of integrated teaching of the management core courses in a foreign language based on ICT use
IH Shavkun, YS Dybchynska, OV Yudina, LM Bukharina, NM Shmygol, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012046, 2021
32021
Формування у студентів іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності засобами Інтернет-ресурсів
ОВ Юдіна
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету …, 2016
32016
Профілактика психологічної напруженості як один із напрямів професійно-психологічної підготовки науково-педагогічного складу закладів освіти МВС України
ОВ Юдіна
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2005
22005
Model of integrated teaching management core courses in a foreign language using ICT
O Yudina, Y Dybchynska
Management and Entrepreneurship: Trends of Development 2 (08), 68-76, 2019
12019
Дидактичні аспекти навчання іншомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі
В Волкова, О Юдіна
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць, 53-61, 0
1
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АГРОМЕНЕДЖМЕНТУ ДО ІНШОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ОВ Юдіна
Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний, 318, 2021
2021
Department of Business Communication, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine, ORCID ID: https://orcid. org/0000-0001-5400-7695 YANA DYBCHYNSKA, PhD in …
O YUDINA
JOIN THE DISCUSSION!, 68, 2019
2019
Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій
О Юдіна
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2019
2019
Optimisation of the process of professional training the future managers for business сommunication in a foreign language
O Yudina
Management and Entrepreneurship: Trends of Development 2 (04), 8-14, 2018
2018
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
OV Yudina
Научный взгляд в будущее, 32-34, 2017
2017
Дидактичні передумови формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на основі інтернет-технологій
OV Yudina
Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, 146-152, 2017
2017
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
OV Yudina
Бу д у щ е е, 32, 2017
2017
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING STUDENT’S FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE BASED ON INTERNET SOURCES USE
ОВ Юдіна
Научный взгляд в будущее 3 (6), 32-34, 2017
2017
Student’s foreign language training for business communication based on Internet sources use
O Yudina
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2016
2016
Методичні засади навчання студентів іноземної мови для ділового професійного спілкування
ОВ Юдіна
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету …, 2016
2016
Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації
ОВ Юдіна
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
2015
Педагогічні аспекти навчання студентів іншомовної ділової міжкультурної комунікації
ОВ Юдіна
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20