Спеціалізована вчена рада Д 26.850.01
Спеціалізована вчена рада Д 26.850.01
НАКККіМ
Підтверджена електронна адреса в dakkkim.edu.ua
НазваПосиланняРік
Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української культури
ВА Личковах
Vydavet︠s︡ʹ Parapan, 2011
492011
Українська музична педагогіка: підручник
ВД Шульгіна
К.: ДАКККіМ, 129, 2005
442005
Некласична естетика в культурному просторі ХХ-поч. ХХІ століть: монографія
ВА Личковах
Nat︠s︡ionalʹna akademii︠a︡ kerivnykh kadriv kulʹtury i mystet︠s︡tv, 2011
322011
Дивосад культури: вибрані статті, з естетики, культурології, філософії мистецтва
ВА Личковах
Деснянська правда, 2006
302006
Музична україніка: монографія
ВД Шульгіна
К.: НМАУ, 2009
162009
Теоретико-методологічні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи
ВІ Бондар, ІА ЗЯЗЮН, ОЯ РОСТОВСЬКИЙ, ВД Шульгіна
162008
Нариси з історії української музичної культури: джерелознавчий пошук: монографія
ВД Шульгіна
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2007
132007
Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи
ОА Туріна
Київ: НАКККіМ, 2009
102009
Військова символіка держави
В Карпов, ВТ Дмитро
Lybidʹ, 2007
10*2007
Розвиток національної освіти в Україні в умовах відкритого інформаційного простору
ВД Шульгіна, ОВ Яковлев
Професіоналізм педагога: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч, 78-82, 2004
102004
Музична україніка: інформаційний і національно освітній простір
ВД Шульгіна
Дис… д ра мистецтв 17 (01), 2002
92002
Синергетика регіональних ідентичностей у культурному континуумі України кінця ХХ–початку ХХІ століття
ОВ Яковлев
ступеня доктора культурології: спец. 26.00. 01 «теорія та історія культури …, 2016
82016
Гуманізм як феномен італійської культури: монографія
ЮС Сабадаш
ДАКККіМ, 2008
82008
Українська військова символіка
В Карпов, Д Табачник
К.: Либідь, 2004
82004
Пам’ятки історії культури і музичного мистецтва України ХVШ–першої третини ХХ століття/Валерія Шульгіна, Олександр Яковлев
В Шульгіна
К.: НАКККіМ, 2011
72011
Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей: Навч.-метод. посіб.
ВА Бітаєв, ВД Шульгіна, СЮ Шман
навч.-метод. посіб./ВА Бітаєв, ВД Шульгіна, СЮ Шман.–Електрон. текст …, 2010
62010
Тенденції розвитку національної музичної школи в контексті загального процесу розбудови національної школи в Україні
ВД Шульгіна
Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і мистецтв, 35-45, 1999
61999
Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації
Z Denysyuk
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2016
52016
Семіотика як методологія дослідження культурного простору України
A Yakovlev
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 71-75, 2015
52015
Культурологічні виміри синергетики регіональних ідентичностей в сучасній Україні
О Яковлев
Аркадіа: культурологічний та мистецтвознавчий журнал, 35, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20