Підписатись
Морохова Валентина Олександрівна
Морохова Валентина Олександрівна
професор, завідувач кафедри маркетингу Луцького НТУ
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Планування та організування маркетингової діяльності підприємств: монографія
ВО Морохова, ОВ Ковальчук
Луцьк: ЛДТУ, 2006
182006
Системний підхід до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства
ВО Морохова, ОМ Соловей
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 169-177, 2013
122013
Аналітичний інструментарій стратегічного аналізу
ВО Морохова, НМ Василик
Економічний форум, 120-126, 2013
112013
Маркетинговий аналіз: навч. посіб
ВО Морохова, ОВ Бойко, НВ Герасимяк
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011
92011
Маркетинговий менеджмент: навч. посіб.
ВО Морохова
Луцьк: Бізнес, 2010
92010
Методичні положення комплексного маркетингового аналізу системи збуту
ВО Морохова, ІФ Лорві
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 218-226, 2011
6*2011
Організація виробництва: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ЛГ Ліпич, ВО Морохова, АТ Московчук
Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2002
52002
Методичні підходи до проведення стратегічного аналізу
В Морохова, Н Василик
Економічний аналіз, 31-35, 2012
42012
Маркетингова товарна політика автомобілебудівних підприємств на ринку легкових автомобілів України: монографія
ВО Морохова
Луцьк: ВМА “Терен, 2010
42010
Особливості становлення маркетингу відносин в агробізнесі
ВО Морохова, ВБ Шумська
Економічні науки 6, 112-115, 2010
42010
Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її реалізації: монографія
ВМ Морохова, НМ Буняк
Луцьк, 2007
32007
Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств
ВО Морохова, ОВ Бойко, ІФ Лорві
Економічний форум, 100-104, 2019
22019
Analytical tool of strategic analysis
VO Morokhova, NM Vasylyk
Ekonomichnyi forum, 120-126, 2013
22013
Місце концепцій маркетингу в інноваційному розвитку підприємств-виробників торгівельного обладнання
ВО Морохова, ЛВ Борзаковська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 228-240, 2012
22012
Теоретичні аспекти маркетингового забезпечення іноваційного розвитку промислового підприємства
ВО Морохова, ЛВ Борзаковська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 227-237, 2011
22011
Маркетингова товарна полiтика автомобiлебудiвних пiдприємств на ринку легкових автомобiлiв України: монографiя
ВО Морохова, НВ Герасимяк
22010
Планування маркетингу відносин на сільськогосподарських підприємствах
ВО Морохова, ВБ Шумська
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика, 399-403, 2010
22010
Маркетинг партнерських відносин як запорука ефективної діяльності підприємства
ВО Морохова, ВБ Здрилюк
Економіка: проблеми теорії та практик: зб. наук. пр, 566-573, 2009
22009
Планування та органiзування маркетингової дiяльностi пiдприємств. Монографiя
ВО Морохова, ОВ Ковальчук
22006
Особливості формування системи агромаркетингу на сільськогосподарських підприємствах
ВО Морохова, ОВ Бойко, МІ Булавчик
Економічний форум, 183-187, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20