Follow
Тетяна Траверсе
Тетяна Траверсе
професор психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Verified email at knu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія праці: навч.-метод. посіб.
ТМ Траверсе
К.: Ін-т післядипломної освіти Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2004
262004
Психологія праці: Навчальнометодичний посібник
ТМ Траверсе
К: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету …, 2004
222004
Психологія політичного мислення: монографія
ТМ Траверсе
К.: Парлам. вид-во, 103-118, 2015
142015
Політична психологія
ТМ Траверсе
К.: Парламентське видавництво, 2013
122013
Психологія викладацької роботи
ТМ Траверсе
К.: Наук. світ, 2009
122009
Професіоналізація особистості майбутнього фахівця в галузі педагогічної діяльності/Проблеми загальної та педагогічної психології, т
ТМ Траверсе
V, ч 7, 289-294, 2003
112003
Психологія праці
ТМ Траверсе
навч.-метод. посібн./ТМ Траверсе.–К.: ІПО Київського національного ун-ту …, 2004
82004
Ч 75 Чорна Л. Рольова ідентичність старшокласників: посібник/Лідія Чорна
ОМ Кочубейник, ТМ Траверсе
72014
Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача/Траверсе Тетяна
Т Траверсе
Соціальна психологія, 12, 2005
32005
Психологічні особливості професійного розвитку особистості на початковому етапі, професійної освіти/Траверсе ТМ
ТМ Траверсе
Психолого–педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць.—Умань …, 2003
32003
Oсобливості розуміння політичних задач різних типів
ТМ Траверсе
Український психологічний журнал, 151-164, 2017
22017
Особливості розуміння політичних задач на субетапі процесуальної перемички
ТМ Траверсе
Український психологічний журнал, 122-131, 2016
12016
Typological Peculiarities of the Styles of Political Thinking
T Traverse
Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (1 S2), 84, 2015
12015
Проблема прeдметности политического мышления
ТМ Траверсе
Политика и общество, С. 369–376, 2015
12015
Системно-стратегіальна концепція політичного мислення (загальні положення)
ТМ Траверсе
Актуальні пробелми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2014
12014
Регулятивно-особистісний компонент розуміння áкторами політичних задач
ТМ Траверсе
Проблеми політичної психології, 35-45, 2014
12014
Мисленнєві стратегії розуміння акторами політичних задач
ТМ Траверсе
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 251-259, 2014
12014
Політичне мислення у контексті діахронічного аспекту діяльності–її задачної структури
ТМ Траверсе
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013
12013
Політичне мислення як форма суспільного пізнання
ТМ Траверсе
Актуальні проблеми психології 12, 366-372, 0
1
Стосунки довіри і сприйняття громадськістю освітніх реформ
T Traverse, S Chunikhina
Scientific Studios on Social and Political Psychology, 210-220, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20