Подписаться
Тихонова Ася Олександрівна
Тихонова Ася Олександрівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика розвитку точності кидків у баскетболі
ЖЛ Козіна, МА Вакслер, АО Тихонова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2004
102004
Экспериментальные исследования по определению деформаций образцов из полимерного композиционного материала с применением волоконно-оптических датчиков
НА Кошелева, ГС Шипунов, АА Воронков, НП Меркушева, ...
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического …, 2017
62017
Використання активних методів і інтерактивних технологій при підготовці майбутніх учителів фізичного виховання
ІБ Гринченко, МА Вакслер, АО Тихонова
Health, sport, rehabilitation 1 (1), 17-19, 2015
42015
Індивідуальні особливості підготовленості баскетболісток педагогічного вузу
ЖЛ Козіна, ВО Воробйова, МА Вакслер, АО Тихонова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
42005
Мультигармонические процессы в супергетеродинных лазерах на свободных электронах
АВ Лысенко
Изд-во СумГУ, 2012
32012
Сучасні підходи до організації позанавчальних занять із фізичного виховання у ВНЗ
ОС Кравченко, АО Тихонова, АІ Тихонов
22020
Моделирование динамики волн в плазменно-пучковом супергетеродинном ЛСЭ Н-убитронного типа с неосевой инжекцией электронного пучка
АВ Лысенко, ГА Алексеенко, АС Тихонова, КА Усик
Сумский государственный университет, 2016
22016
Методика восстановления работоспособности с применением баночного массажа и аутогенной тренировки баскетболисток студенческих команд
ЖЛ Козина, ЛВ Кожухар, ИН Собко, МА Вакслер, АА Тихонова
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
22015
Подготовка игроков в студенческих баскетбольных командах с акцентом на применение тактических упражнений
ЖЛ Козина, ИБ Гринченко, МА Вакслер, АА Тихонова
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
22008
Використання вправ акробатичної спрямованості у навчально-тренувальному процесі юних волейболісток 12–14 років
ІБ Гринченко, ОВ Сірий, АО Тихонова, АІ Тихонов
Спортивні ігри, 34-44, 2021
12021
Вдосконалення рівня фізичної підготовленості юних волейболістів за допомогою тренажерного обладнання
ІБ Гринченко, ОГ Ісаєв, АО Тихонова
Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія, 26, 2019
12019
Имитационное моделирование и анализ работы системы защиты информации
НА Тихонова, СА Степанов, АА Тихонова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ НА ТРАНСПОРТЕ И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ …, 2018
12018
Methodological principles outline discipline" Organization studies-tourism activity" using information technologies.
ZL Kozina, FN Dolzhko, AS Lido, MA Vaksler, AA Tihonova
Fiziceskoe vospitanie studentov 4, 44-47, 2011
12011
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ" ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКО-ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЖЛ Козина, ФН Должко, АС Лидо, МА Вакслер, АА Тихонова
Физическое воспитание студентов, 44-47, 2011
12011
Обґрунтування ефективності методу контролю фізичного навантаження у дітей-акселератів по суб’єктивним відчуттям при заняттях баскетболом на уроках фізкультури в школі
ЖЛ Козіна, МА Вакслер, АО Тихонова
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 31-34, 2001
12001
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
АА ТИХОНОВА
Инновационный вектор развития аграрной науки, 296-298, 2022
2022
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ІБ Гринченко, СБ Поліщук, ОВ Сірий, АО Тихонова, ОІ Чуприна
EDUCATIONAL CHALLENGES, 43-50, 2020
2020
Інноваційні технології фізичної підготовки юних футболістів 9-10 років
ЖЛ Козіна, ОВ Сірий, МС Цюра, АО Тихонова, ОІ Чуприна
ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, РЕАБІЛІТАЦІЯ І ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, 81, 2020
2020
Зміни показників ефективності ігрових дій баскетболістів 16-20 років в іграх чемпіонатів Європи
ЖО Цимбалюк, АО Тихонова, АВ Мусієнко, ЖА Цымбалюк, ...
Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК), 2019
2019
Порівняльний аналіз фізичної і технічної підготовленості гравців різного амплуа студентської футбольної команди
ІБ Гринченко, ІВ Шестіпалов, АО Тихонова
Health, sport, rehabilitation, 30-39, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20