Ганна Іванівна Харитонова / Kharytonova Hanna
Ганна Іванівна Харитонова / Kharytonova Hanna
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розробка технологій прискореного дозрівання солоду
ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ГІ Харитонова, АИ Харитонова
62015
Лінійна модель процесу пророщування зерен ячменю
ГІ Харитонова, ВО Олексієнко, ІО Лісовий
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2016
22016
ЗВІТ про науково-дослідну роботу (заключний. Підпрограма 6. Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і …
КО Самойчук, КО Самойчук, НО Паляничка, НА Паляничка, ...
ТДАТУ, 2020
2020
Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду
ГІ Харитонова, АИ Харитонова, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ...
ТДАТУ, 2020
2020
Вплив іонізованого повітряна виробництво ячмінного солоду
ГІ Харитонова, ВО Олексієнко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
2019
Попередня оцінка і відбір технологічних факторів впливу на збільшення довжини паростків
ГІ Харитонова, АИ Харитонова
ТДАТУ, 2019
2019
Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма№ 0116U002729. Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та …
КО Самойчук, КО Самойчук, НО Паляничка, НА Паляничка, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Вплив фракційного складу зерна ячменю на процес виробництва солоду
ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, АІ Харитонова
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Моделювання процесу пророщування зерна ячменю при виробництві пива
АІ Харитонова, ВО Олексієнко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 77-82, 2016
2016
ПРОГНОЗИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОВЖИНИ ПАРОСТКІВ ЯЧМЕНЮ
ГІ Харитонова, ВО Олексієнко
Збірник тез доповідей ІІІ Міжнар. науч.-техн. конф. "Крамаровські читання …, 2016
2016
Опис до патенту на корисну модель№ 103227" Пристрій для пророщування солоду"
ГІ Харитонова, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ОВ Гвоздєв
Державна служба інтелектуальної власності України, 2015
2015
Опис до патенту на корисну модель№ 102571" Спосіб виробництва солоду"
ГІ Харитонова, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ОВ Гвоздєв
Державна служба інтелектуальної власності України, 2015
2015
MALT PRODUCTION DEVICE
АІ Харитонова, ВО Олексієнко
Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, 105-109, 2015
2015
Пристрій виробництва солоду
АІ Харитонова, ВО Олексієнко
Імпортозамінні технології вирощування продукції садівництва та рослинництва …, 2015
2015
Вплив іонізованого повітря виробництва ячмінного солоду
ГІ Харитонова, ВО Олексієнко
Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в …, 2015
2015
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПРИСКОРЕНОГО ДОЗРІВАННЯ СОЛОДУ
ГІ Харитонова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16