Смірнова Ірина Володимирівна
Смірнова Ірина Володимирівна
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
142010
Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва
ІВ Смірнова
62001
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
42018
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2017
42017
Облік незавершеного виробництва у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ІВ Смірнова
Наука і освіта, 2000
42000
Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-133, 2014
32014
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
32014
Депозитні операції комерційних банків України: проблеми та перспективи розвитку
ІВ Смірнова, СМ Непомняща
КНТУ, 2012
32012
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: монографія
ОВ Пальчук, ВМ Савченко, ІВ Рузмайкіна
Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем, 2017
22017
Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Донецький національний університет, 2014
22014
Облікова політика підприємства як елемент системи обліку
ІВ Смірнова
КНТУ, 2007
22007
ПрИнцИпИ взаємодії інструментіВ В змішаномУ ансамблІ нА прикладІ тріО длЯ скрипки, валторнИ тА фОртепіанО ор. 40 й. брАмсА
І Смірнова
World Science 2 (6 (46)), 9-13, 2019
12019
Принципи ансамблевого письма у великих змішаних ансамблях (на прикладі Септету ор. 20 Л. Ван Бетховена)
ІВ Смірнова
Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і практика: матеріали науково …, 2019
12019
Соціальний статус бухгалтера та норми професійної етики
АС Платонова, ІВ Смірнова
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2019, 215, 2019
12019
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
12017
Робота над партіями дерев’яних духових інструментів у ансамблі (на прикладі нонету ор. 31, октету ор. 32 та септету ор. 147 Л. Шпора)
ІВ Смірнова, ИВ Смирнова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
Розвиток екологічного бухгалтерського обліку в межах теорії сталого розвитку
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЕЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
СД Смірнова Ірина
VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток обліку, аудиту та …, 2020
2020
АНСАМБЛЕВЕ ПИСЬМО В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТВОРАХ ДЛЯ ЗМІШАНИХ СКЛАДІВ У ТВОРЧОСТІ НІМЕЦЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ КІНЦЯ ХVІІІ–ХІХ СТОЛІТЬ
ІВ СМІРНОВА
2020
The Role Of Accounting Policy In The Formation Of Financial Statements Of BudgetaryInstitutions. Innovative economics and management management.
IS Halyna Kuzmenko
Innovative economics and management management., 37-48, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20