Смірнова Ірина Володимирівна
Смірнова Ірина Володимирівна
Центральноукраїнський національний технічний університет, Central Ukrainian National Technical
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
162010
Незавершене виробництво: оцінка та облікове відображення
ІВ Супрунова, ЮІ Боярський
ЖДТУ, 2011
62011
Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва
ІВ Смірнова
62001
Облік незавершеного виробництва у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ІВ Смірнова
Наука і освіта, 2000
42000
Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-133, 2014
32014
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
32014
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2017
22017
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
22017
Депозитні операції комерційних банків України: проблеми та перспективи розвитку
ІВ Смірнова, СМ Непомняща
КНТУ, 2012
22012
Облікова політика підприємства як елемент системи обліку
ІВ Смірнова
КНТУ, 2007
22007
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємств. Додаткові розділи»(для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань …
ОВ Цвєтнова
Покровськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 2019
12019
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
ІВ Смірнова, НВ Смірнова, ИВ Смирнова, НВ Смирнова
ЦНТУ, 2018
12018
Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої залежно від оптимізації фону живлення
ВВ Гамаюнова, ІВ Смірнова, ИВ Смирнова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2018
12018
Вплив мінеральних добрив на формування поживного режиму грунту при вирощуванні пшениці озимої
ВВ Гамаюнова, ІВ Смірнова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2017
12017
Підходи до формування облікової політики машинобудівних підприємств щодо оперативного обліку незавершеного виробництва
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Причорноморські економічні студії, 169-174, 2019
2019
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС БУХГАЛТЕРА ТА НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
АС Платонова, ІВ Смірнова
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2019, 215, 2019
2019
Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур
ДВ Бабенко, АВ Дробітько, ВВ Гамаюнова, НВ Маркова, ТМ Манушкіна, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Методологічні особливості викладання екологічних дисциплін у контексті кліматичних змін для студентів спеціальності 201 «Агрономія» Миколаївського національного аграрного …
ВВ Гамаюнова, ТМ Манушкіна, ТВ Качанова, ІВ Смірнова, ...
2019
Водоспоживання пшениці озимої залежно від чинників вирощування та умов вегетації
ІВ Смірнова
2019
Вміст у надземній масі сортів пшениці озимої елементів живлення залежно від мінерального живлення та їх винос урожаєм
ВВ Гамаюнова, ІВ Смірнова
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20