Подписаться
Смірнова Ірина Володимирівна
Смірнова Ірина Володимирівна
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
28*2017
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
25*2010
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
112018
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
СНВ Шалімова Н.С., Смірнова І.В.
72020
Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-133, 2014
72014
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
52014
Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва
ІВ Смірнова
52001
Облік незавершеного виробництва у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ІВ Смірнова
Наука і освіта, 2000
52000
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2017
42017
Розвиток локальних облікових теорій на прикладі теорії управлінського обліку аграрних підприємств
ВМ Савченко, ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2021
32021
Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку
IV Smirnova, NV Smirnova
Економіка і організація управління, 257-263, 2014
32014
Депозитні операції комерційних банків України: проблеми та перспективи розвитку
ІВ Смірнова, СМ Непомняща
КНТУ, 2012
32012
ОСОБЛИВОСТІ АНСАМБЛЕВОГО ПИСЬМА У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТВОРАХ ДЛЯ ЗМІШАНОГО СКЛАДУ Ф. РИСА
ІВ Смірнова
РОЗДІЛ І. ТВОРЧА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКИХ МУЗИЧНИХ ДІЯЧІВ І КОМПОЗИТОРІВ XІХ …, 2020
22020
Поняття «ансамблеве письмо»: до проблеми дефініції
ІВ Смірнова
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2020
22020
Порівняльна характеристика особливостей ан‑самблевого письма у змішаних (темброво неоднородних) ан‑самблях великого та малого складів на прикладі творів Л. Ван Бетховена
ІВ Смірнова
Scientific achievements of modern society: Abstracts of ІІ International …, 2019
22019
ДУХОВІ ОРКЕСТРОВІ КОЛЕКТИВИ ЯК ТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 20-30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
ІВ Смірнова
Редакційна колегія, 164, 2019
22019
Бюджетний облік як складова системи господарського обліку
ІВ Смірнова
КНТУ, 2009
22009
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА АУДИТІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КАЗАХСТАНУ
Г Мацьків, І Смірнова, А Малікова, О Пугаченко, М Дубініна
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (48), 180-192, 2023
12023
Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю
ВМ Савченко, ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2022
12022
Сучасні проблеми обліку, зумовлені запровадженням інформаційних технологій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Ексклюзив-Систем, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20