Смірнова Ірина Володимирівна
Смірнова Ірина Володимирівна
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
20*2010
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
18*2017
Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва
ІВ Смірнова
62001
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
42018
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2017
42017
Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-133, 2014
42014
Облік незавершеного виробництва у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ІВ Смірнова
Наука і освіта, 2000
42000
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: монографія
ОВ Пальчук
Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем, 2017
32017
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
32014
Депозитні операції комерційних банків України: проблеми та перспективи розвитку
ІВ Смірнова, СМ Непомняща
КНТУ, 2012
32012
Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Донецький національний університет, 2014
22014
Облікова політика підприємства як елемент системи обліку
ІВ Смірнова
КНТУ, 2007
22007
Соціальний статус бухгалтера та норми професійної етики
АС Платонова, ІВ Смірнова
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2019, 215, 2019
12019
Робота над ансамблевою взаємодією у творах змішаного складу Ф. Риса
МП Калашник, ІВ Смірнова, ИВ Смирнова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди; вид-во …, 2021
2021
Особливості ансамблевого письма в аспекті тембрової специфіки (на прикладі змішаних ансамблів Й. Брамса)
МП Калашник, ІВ Смірнова, ИВ Смирнова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
Ансамблеве письмо: теорія та композиторська практика
ІВ Смірнова, МП Калашник, ИВ Смирнова
Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки, 2021
2021
СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Н Смірнова, І Смірнова
Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних …, 2021
2021
Робота над партіями дерев’яних духових інструментів у ансамблі (на прикладі нонету ор. 31, октету ор. 32 та септету ор. 147 Л. Шпора)
ІВ Смірнова, ИВ Смирнова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
Розвиток екологічного бухгалтерського обліку в межах теорії сталого розвитку
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Смірнова Ірина Володимирівна
НВ Смірнова
Рекомендовано до видання Вченою радою факультету обліку та податкового …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20