Подписаться
Смірнова Ірина Володимирівна
Смірнова Ірина Володимирівна
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
30*2017
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
22*2010
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
ІВ Смірнова, НВ Смірнова, ИВ Смирнова, НВ Смирнова
ЦНТУ, 2018
122018
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
СНВ Шалімова Н.С., Смірнова І.В.
92020
Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Харків: ХНАДУ, 2014
72014
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
КНТУ, 2014
72014
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2017
52017
Облік незавершеного виробництва у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ІВ Смірнова
Наука і освіта, 2000
52000
Депозитні операції комерційних банків України: проблеми та перспективи розвитку
ІВ Смірнова, СМ Непомняща
КНТУ, 2012
42012
Облікова політика підприємства як елемент системи обліку
ІВ Смірнова
КНТУ, 2007
42007
Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва
ІВ Смірнова
4*2001
Застосування технології блокчейн у бухгалтерському обліку та аудиті: досвід України та Казахстану
Г Мацьків, І Смірнова, А Малікова, О Пугаченко, М Дубініна
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (48), 180-192, 2023
32023
Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю
ВМ Савченко, ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2022
32022
Розвиток локальних облікових теорій на прикладі теорії управлінського обліку аграрних підприємств
ВМ Савченко, ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2021
32021
Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку
IV Smirnova, NV Smirnova
Економіка і організація управління, 257-263, 2014
32014
Бюджетний облік як складова системи господарського обліку
ІВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
22009
Розвиток концепції обліку в системі управління підприємством.
СНВ Шалімова Н.С., Смірнова І.В.
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні наук, 142-153, 2023
12023
Податкові консультації як метод вдосконалення управління податковими зобов’язаннями малих підприємств
ЛВ Кононенко, НВ Смірнова, ІВ Смірнова
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ, 168, 2022
12022
Сучасні проблеми обліку, зумовлені запровадженням інформаційних технологій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Ексклюзив-Систем, 2021
12021
Вплив інформаційних технологій на розвиток обліку в сфері малого бізнесу
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ПУЕТ, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20