Едуард Зенонович Івашкевич
Едуард Зенонович Івашкевич
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Verified email at kpnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Psycholinguistic features of the development of social intelligence of the teacher
N Mykhalchuk, E Ivashkevych
Psycholinguistics, 242-257, 2018
112018
Соціальний інтелект педагога: монографія
ЕЗ Івашкевич
К.: Принт-Хауз, 2017
62017
Crosscultural communication as a way to develop intercultural competence
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін…, 2015
62015
Комплексний підхід до визначення структури соціального інтелекту педагога
ЕЗ Івашкевич
Проблеми сучасної психології, 2016
32016
Розвиток у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу “Світова література”)
ЕЗ Івашкевич
спец. 19.00. 07 “Вікова і педагогічна психологія”/Едуард Зенонович Івашкевич, 2002
32002
Psycholinguistic Study of Functioning of Cognitions and Metacognitions on the Levels of Social Intelligence
E Ivashkevych, A Yatsjuryk
PSYCHOLINGUISTICS 25 (1), 90-106, 2019
22019
Ампліфікація проблеми соціального інтелекту педагога
ЕЗ Івашкевич
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки…, 2014
22014
Природа соціального інтелекту особистості та його базові функції
Е Івашкевич, Л Онуфрієва
Проблеми сучасної психології 44, 98-119, 2019
12019
Ампліфікація здібностей соціального інтелекту вчителів сучасної середньої загальноосвітньої школи
Е Івашкевич, Л Онуфрієва
Проблеми сучасної психології, 104-125, 2019
12019
Здібності особистості до виконання певного виду професійної діяльності як складові компоненти її соціального інтелекту
ЕЗ Івашкевич
ПСИХОЛОГІЯОБДАРОВАНОСТІ, 63, 2019
12019
Social Intelligence in the Paradigm of Cognitive Psychology: the Results of Study
Е Івашкевич, Л Онуфрієва
Проблеми сучасної психології 42, 50-69, 2018
12018
The Development of Social Intellect by the Person’s Emotional Activity
EZ Ivashkevych
Психолінгвістика, 62-71, 2016
12016
Problem of Explication of Social Intellect of the Person
EZ Ivashkevych
Психолінгвістика, 77-87, 2016
12016
Міжособистісні детермінанти становлення соціального інтелекту педагога
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі…, 2015
12015
Психологічні підвалини міжособистісних взаємин та структури соціального інтелекту особистості
ЕЗ Івашкевич
Проблеми сучасної психології, 2014
12014
Психологічна характеристика компонентів соціального інтелекту особистості
ЕЗ Івашкевич
Мова і культура, 33-39, 2014
12014
СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ.
Е Івашкевич
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2014
12014
ТЕКСТУАЛЬНА ОЧЕВИДНІСТЬ І ОПОВІДНА СТРУКТУРА РОМАНУ “НІЧНІ ОХОРОНЦІ” АЛАНА МУРА ТА ДЕЙВА ГІББОНСА
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін…, 2013
12013
Психологічні умови ефективного засвоєння студентами іноземної мови
НО Михальчук, ЕЗ Івашкевич
Психологія: реальність і перспективи 2013 (Вип. 1), 85-88, 2013
12013
ІНТЕЛЕКТ ОСОБИСТОСТІ У ВУЗЬКОМУ ТА ШИРОКОМУ РОЗУМІННІ
ЕЗ Івашкевич
ГЕНЕЗА БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ, 76, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20