Подписаться
Пальчук Оксана Володимирівна (Пальчук Оксана Владимировна, Palchuk Oksana)
Пальчук Оксана Володимирівна (Пальчук Оксана Владимировна, Palchuk Oksana)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Кононенко
ЦНТУ, 2018
212018
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
20*2010
Підходи до визначення поняття «технологія управління» діяльністю підприємства
ОВ Пальчук, ОМ Гуцалюк
КНТУ, 2011
192011
Облік маркетингових та збутових витрат
ОВ Пальчук, НМ Нечай
Наук, праці Кіровоград, держ. техн. ун-ту: Економічні науки. Вип 5, 378-387, 2004
16*2004
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
PP «Eksklyuzyv-System», Kropyvnyczkyj, 2017
15*2017
Проблеми формування облікової політики виробничих запасів машинобудівних підприємств
ОВ Пальчук, НМ Нечай
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
152014
Innovations in the insurance market of a developing country: Case of Ukraine
S Yehorycheva, T Hudz, O Palchuk, N Boiko
Investment Management & Financial Innovations 17 (4), 175, 2020
142020
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: монографія
Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем, 2017
14*2017
Information support of tax management
VM Savchenko, OV Palchuk, LV Kononenko
Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences 1, 214-220, 2018
112018
Облікова політика як інструмент управління обліком
ОВ Пальчук
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2005
112005
Маркетинг і бухгалтерський облік маркетингової діяльності
ОВ Пальчук, ВМ Савченко, НМ Тошина
Поліум, 2008
102008
Сучасний стан, проблеми та перспективи обліку розрахунків за податками та платежами некомерційних комунальних підприємств–закладів охорони здоров’я
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ОВ Пальчук
82021
Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку
ОВ Пальчук, ОО Очеретяна
КНТУ, 2012
82012
Облікова політика як інструмент корпоративного управління
ОВ Пальчук, ЛО Сімова
Вісник університету водного господарства та природокористування: Економіка …, 2008
72008
Suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy obliku rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy nekomertsiinykh komunalnykh pidpryiemstv–zakladiv okhorony zdorovia [The current state …
VM Savchenko, LV Kononenko, OV Palchuk
Ekonomichnyi prostir-Economic space 171, 99-105, 2021
52021
Problems of formation of accounting policy of production Supplies of machine-building enterprises
OV Palchuk
Scientific works of Kirovohrad National Technical University. Economic …, 2014
52014
Accounting policy and its role in the formation of information support of innovation activity management
OV Palchuk, OM Gai
Інноваційна економіка, 166-173, 2021
42021
Profesiia «bukhhalter»: istoriia ta suchasnist [Profession “accountant”: history and modern times]
OV Palchuk, NM Nechai
Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu …, 2011
42011
Професія бухгалтер: історія та сучасність
ОВ Пальчук, НМ Нечай
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
32011
Податковий облік: проблеми та перспективи
ОВ Пальчук
КНТУ, 2005
32005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20