Світлана Шашенко
Світлана Шашенко
Київський національний торговельно-економічний університет, ФТМ, кафедра сучасних європейських мов
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах
СЮ Шашенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
412004
Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу
НМ Завгородня
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
402006
Стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів на лекційних заняттях
Н Тесленко, С Шашенко
Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права, С. 364 - 367, 2018
2018
Академічний діалог у системі вищої освіти
Н Тесленко, С Шашенко
Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців, С. 120 - 123, 2018
2018
Самостійна робота у формуванні культури професійного мовлення студентів-економістів
ОО Шашенко, Світлана Юріївна, Коротун
Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та …, 2017
2017
Особливості організації навчання у вишах Чехії
СЮ Шашенко, АГ Латигіна
Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у …, 2016
2016
Використання активних методів і форм навчання у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу
СЮ Шашенко, АГ Латигіна
Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики і методики …, 2016
2016
Формування мовної особистості в системі вищої освіти
СЮ Шашенко, АГ Латигіна
Міжвузівський науково-методичний семінар "Педагогічна майстерність у …, 2016
2016
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕНЕДЖМЕНТ ТА СУПЕРВІЗІЮ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Л Міщик, Ш Рамон, В Савченко, В Тименко, С Харченко, С Шашенко
СЯ Харченко, головний редактор, доктор педагогічних наук, професор …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–9