Владислав Анатолійович Птуха (Vladyslav Ptukha)
Владислав Анатолійович Птуха (Vladyslav Ptukha)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських і романських мов, КНЛУ
Підтверджена електронна адреса в knlu.kyiv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фреймова організація номінацій одягу в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2012
52012
Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах
В Птуха
Актуальні питання гуманітарних наук, 134-140, 2015
32015
Національно-культурна семантика номінацій одягу в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Україна і світ: діалог мов та культур, 346–348, 2014
32014
Мотиваційна основа номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
12014
Конотація як результат взаємозв’язку мови і культури
ВА Птуха
Сучасні дослідження з іноземної філології, 391-398, 2011
12011
Зовнішня мотивація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Науковий вісник Херсонського державного університету, 109-114, 2018
2018
Явище мотивації та внутрішня форма як основа номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Мова. Свідомість. Концепт, 97-99, 2017
2017
Modelling and its principles in modern linguistics
ВА Птуха
Перші таврійські філологічні наукові читання, 166-168, 2017
2017
Мотиваційна ознака як tertium comparationis аналізу номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Студії з філології та журналістики, 418–420, 2016
2016
Номінації одягу як прототип походження онімної лексики в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 2 (21), 148-151, 2016
2016
Методологічна база аналізу номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах
В Птуха
Наукові записки національного університету "Острозька академія", 216-220, 2016
2016
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ НОМИНАЦИЙ ОДЕЖДЫ С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
В ПТУХА
Актуальні питання гуманітарних наук, 134-140, 2015
2015
Одяг як джерело походження онімної та апелятивної лексики в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Україна і світ: діалог мов та культур, 358–359, 2015
2015
Реконструкція архетипної семантики лексем clothes та одяг в англійській та українській мовах
ВА Птуха
Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики …, 2014
2014
Одяг як джерело походження українських топонімів
В Птуха
Студії з філології та журналістики, 135–136, 2014
2014
Англійські та українські номінації одягу крізь призму міжмовних контактів
ВА Птуха
Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картанах світу та знакових …, 2013
2013
Clothes and costume definitions: linguistic and cultural content
ВА Птуха
Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив …, 2013
2013
Профілювання концептосфери ОДЯГ в англійській та українській мовних картинах світу
ВА Птуха
Проблеми зіставної семантики, 328-334, 2013
2013
Номинативный аспект изучения наименований одежды в английском и украинском языках
ВА Птуха
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии, 97-101, 2012
2012
Методика фреймового моделювання структур у сучасній лінгвістиці
ВА Птуха
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація, 229-230, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20