Оксана Іфтода / Oksana Iftoda (BSMU, Chernivtsi)
Оксана Іфтода / Oksana Iftoda (BSMU, Chernivtsi)
Assistant of Hygiene and Ecology Department, Bukovinian State Medical University, Асистент кафедри
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Cytokines' cascade changes in children with hearing loss depending on gap junction protein beta 2 (C.35delG) and interleukin 4 (C-590T) genes polymorphism
L Sydorchuk, O Iftoda, A Sydorchuk, O Kushnir, R Sydorchuk
The Pharma Innovation Journal 5 (2), 22-27, 2016
102016
Cytokine mechanisms of immunological disorders in children of Bukovina with deafness depending on polymorphisms of connexin-26 CJB2 (rs80338939) and interleukin-4 (rs2243250) genes
OM Iftoda, LP Sydorchuk
J. Clin. Exp. Med. Res. 4 (1), 27-35, 2016
52016
Clinical markers of immune disorders in the pathogenesis of Escherichia coli enteritis
LP SYDORCHUK, BS SYROTA, AR SYDORCHUK, OV GERUSH, ...
Arch Balk Med Union 54 (1), 89-96, 2019
22019
Interleukins' 10 (RS1800872) and heat shock protein 70-2 (RS1061581) genes as risk markers of enterocolitis de-pending on cytokines production
L Sydorchuk, B Syrota, A Sydorchuk, O Iftoda, O Korovenkova, O Kushnir
12018
Механізми та закономірності змін системи імунітету в глухих і приглухуватих дітей
ОМ Іфтода, ІС Мамалига, ЛП Сидорчук
Вісник наукових досліджень, 77-80, 2015
12015
THE ROLE OF INTERLEUKIN 10 (rs1800872) AND HEAT SHOCK PROTEIN 70-2 (rs1061581) GENES IN THE MECHANISMS OF COLIENTERITIS DEVELOPMENT
L SYDORCHUK, B SYROTA, O KOROVENKOVA, N MUZYKA, ...
The Medical-Surgical Journal 123 (1), 147-152, 2019
2019
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ОМ Іфтода, ...
Єдине здоров’я та проблеми харчування України, 59-66, 2019
2019
Асоціація поліморфізму гена коннексину-26 (GJB2) з особливостями імунної відповіді в дітей із порушеннями слуху
ОМ Іфтода, ЛП Сидорчук, ОВ Кушнір
Клінічна та експериментальна патологія, 46-46, 2017
2017
Социально-гигиенические аспекты формирования здорового образа жизни студентов-медиков
L Vlasyk, O Kuşnir, T Graceova, O Iftoda
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 67 (3), 63-65, 2016
2016
Immunological Reactivity and Nonspecific Resistance in Children with Hearing Loss Depending on Genes' Polymorphic Variants CJB2 (C.35DELG) and IL-4 (C-590T)
OM ftoda, LP Sydorchuk, OV Kushnir, YV Repchuk
European Journal of Medicine. Series B 5 (1), 4-11, 2016
2016
Intestinal dysbiosis, hemodynamic peculiarities of mesenteric vessels, non-alcoholic fatty liver disease and genetic polymorphisms of АСЕ (I/D) and AGTR1 (A1166C) genes
RI Sydorchuk, LP Sydorchuk, OV Kushnir, OM Iftoda, AR Sydorchuk, ...
Gut-Liver interactions: from IBD to HASH Symposium. – March 09-15, Innsbruck …, 2016
2016
Роль супутньої патології дихальних шляхів у формуванні нейросенсорних порушень слуху в дітей
ОМ Іфтода
Тези доповідей" Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем …, 2016
2016
Особливості харчування людини за умов впливу екологічно несприятливого середовища
НМ Фундюр, ОМ Іфтода
Тези доповідей" Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем …, 2016
2016
ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ КОННЕКСИНУ 26 (GJB2) ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ 4 (С-590Т) У ДІТЕЙ–ЖИТЕЛІВ БУКОВИНИ З ВТРАТОЮ СЛУХУ
ЛП Сидорчук, ОМ Іфтода, ОВ Кушнір
ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО, 25, 2016
2016
Цитокінові механізми імунологічних порушень у дітей Буковини із глухотою залежно від поліморфізму генів коннексину-26 CJB2 (rs80338939) та інтерлейкіну-4 (rs 2243250)
ОМ Іфтода, ЛП Сидорчук
J. Clin. Exp. Med. Res 4 (1), 27-35, 2016
2016
Общая иммунологическая реактивность и неспецифическая противоинфекционная защита организма детей с глухотой и тугоухостью
OM Iftoda
Современная педиатрия, 2015
2015
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці за вмістом жирів та поліненасичених жирних кислот
ЛІ Власик, ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2015
2015
ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЗМІН ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ І МОДЕЛЕЙ ГІПЕРТРОФОВАНОГО МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АСЕ (I/D), ENOS (T894G) У ХВОРИХ НА …
OV Kushnir, LP Sydorchuk, OM Iftoda, AR Sydorchuk
Клінічна та експериментальна патологія 14 (2), 2015
2015
Роль чинників ризику у формуванні нейросенсорної та кондуктивної глухоти, приглухуватості у дітей
ОМ Іфтода
Буковинський медичний вісник 19 (3 (75)), 53-57, 2015
2015
Загальна імунологічна реактивність та неспецифічний протиінфекційний захист організму дітей із глухотою та приглухуватістю
ОМ Іфтода
Сучасна педіатрія 5 (69), 73-76, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20