Подписаться
Хмелевська Оксана Михайлівна Khmelevska Oksana
Хмелевська Оксана Михайлівна Khmelevska Oksana
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цілі Сталого Розвитку: Україна
національна доповідь
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017
353*2017
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
319*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
283*2010
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2012
241*2012
Цілі Розвитку Тисячоліття Україна 2000-2015
національна доповідь
ПРООН, 2015
205*2015
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
ЕМ Лібанової.− К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи …, 2012
193*2012
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2015
178*2015
Цілі Розвитку Тисячоліття Україна–2010
національна доповідь
Міністерство економіки України, 2010
113*2010
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції
колективна монографія
ІДСД ім. М.В.Птухи, 2012
110*2012
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики
колектив авторів
ІДСД, 2014
106*2014
Новий курс: реформи в Україні 2010–2015
національна доповідь
НВЦ НБУВ, 2010
97*2010
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики
колектив авторів
НАН України, 2015
63*2015
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
національна доповідь
ІДСД ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
49*2012
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності
колективна_монографія
48*2017
Liudskyi rozvytok v Ukraini: innovatsiinyi vymir [Human development in Ukraine: innovative dimension (collective monograph)]. za red
EM Libanova
EM Libanovoi. NAS of Ukraine, Institute of Demography and Social Studies of …, 2008
31*2008
Національна доповідь про людський розвиток 2011 Україна на шляху до соціального залучення
колектив авторів
UNDP, Програма розвитку ООН в Україні, 2011
29*2011
Аналітичний звіт "Життєвий шлях випускників інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" (за результатами соціологічного опитування)
колектив авторів
15*2010
Natsionalna dopovid «Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina»[National Report" Sustainable Development Goals: Ukraine"]
M ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy
14*2017
Education for sustainable development: content and institutions
ОМ Khmelevska
132018
Освітні ризики у контексті людського розвитку
ОМ Хмелевська
Демографія та соціальна економіка, 145-157, 2016
13*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20