Чабанюк Одарка Михайлівна
Чабанюк Одарка Михайлівна
доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівський торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
1002008
Облік товарів у системі управління підприємств роздрібної торгівлі
ОМ Чабанюк, НО Юганович
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 2013
182013
Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг
ОМ Чабанюк
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 426-432, 2012
132012
Облік оплати праці в ринкових умовах
ОМ Чабанюк, УМ Залуцька
Науковий вісник НЛТУ України 21 (3), 2011
112011
Загальновиробничі витрати: порядок формування та розподілу
ПО Куцик, ОМ Чабанюк
Вісник Львівської комерційної академії [ред. кол.: Башнянин ГІ, Апопій ВВ …, 2011
112011
Облік та оподаткування у системі управління підприємств
ОМ Чабанюк, ТВ Мединська
Економіка та суспільство, 566-572, 2017
92017
Організація контролю витрат в системі управління санаторно-курортними установами
ПО Куцик, ОМ Чабанюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 143-149, 2010
92010
Економічний зміст основних засобів як об'єкта обліку і контролю
ОМ Чабанюк, ТВ Козел
Науковий вісник НЛТУ України 23 (4), 2013
82013
Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного бізнесу: навч. посіб
ОМ Чабанюк, КІ Кузьмінська
Київ: Алерта, 2019
62019
Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність:[навч.-практ. посіб.]
ОМ Чабанюк
К.: Алерта, 2013
62013
Звіт про рух грошових коштів та його місце в управлінні підприємством
ОМ Чабанюк, ТІ Балецька
Видавництво Львівської політехніки, 2012
62012
Облік і контроль витрат, калькулювання собівартості послуг: проблеми та напрями їх вирішення
ОМ Чабанюк
Науковий вісник НЛТУ України 20 (13), 2010
62010
Облік дебіторської та кредиторської заборгованості й напрями його вдосконалення
ОМ Чабанюк, ОВ Багрій
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 2012
52012
Фінансова звітність та її місце у прийнятті управлінських рішень
ОМ Чабанюк
Современние научные достижения–2011: матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф 27 …, 2011
52011
Обліково–інформаційне забезпечення управління доходами підприємств сфери послуг
ІМ Бабин, ОМ Чабанюк
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 43-50, 2010
42010
Управлінський облік товарних запасів: напрями удосконалення методики
ОА Полянська, ОМ Чабанюк, СВ Кондрич
Економіка та суспільство, 2018
32018
Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств
ОМ Чабанюк, ОА Мелешко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (4), 2012
32012
Організація обліку в санаторно-курортних установах: управлінський аспект
П Куцик, О Чабанюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 150-156, 2011
32011
Особливості організації обліку в апарт-готелі
ОМ Чабанюк
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
32010
Облік та оподаткування товарів: стан та перспективи розвитку
ОМ Чабанюк, ОА Полянська, ГО Кальніна
Економіка та суспільство, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20