Follow
Людмила Приступа
Людмила Приступа
СумДУ, медицинский институт, кафедра внутренней медицины
Verified email at med.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль лептину в патогенезі остеоартрозу при ожирінні
ЛН Приступа, ОІ Опімах
Видавництво інституту кардіології та ревматології ім. Стражеска МД, 2010
242010
Механизмы взаимосвязи бронхиальной астмы и ожирения
ЛН Приступа, АА Фадеева
Пульмонология, 97-103, 2012
232012
Исследование провоспалительного действия лептина при ассоциации бронхиальной астмы и висцерального ожирения
ЛН Приступа, АА Фадеева
Человек и его здоровье, 112-117, 2012
212012
Ген глюкокортикоидного рецептора: структура, полиморфизм и клинические ассоциации
ЛН Приступа, ВВ Кмыта, ОВ Савченко
Georgian Medical News 6 (219), 53-57, 2013
17*2013
Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity
VV Kmyta, VY Garbuzova, EN Prystupa, LN Prystupa
Cytology and Genetics 50, 178-182, 2016
132016
Bcl1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and bronchial asthma
VV Kmyta, VF Orlovskyi, LN Prystupa, EN Prystupa
Ассоциация деловой прессы Грузии, 2015
112015
Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі (огляд літератури)
ЛН Приступа, АВ Грек, ЮО Атаман
Видавництво СумДУ, 2012
102012
Хронічне легеневе серце: критерії діагностики та сучасні підходи до лікування
АІ Ячник
Вид-во СумДУ, 2009
102009
Гіперлептинемія як посередник між ожиріням і бронхіальною астмою
ГА Фадєєва, ЛН Приступа
Видавництво журналу Астма та алергія, 2008
10*2008
Генетическая детерминированность артериального давления и частоты сердечных сокращений у больных артериальной гипертензией в зависимости от индекса массы тела
ИА Дудченко, ЛН Приступа, АВ Атаман, ВЮ Гарбузова
Вестник Российской академии медицинских наук 69 (5-6), 40-46, 2014
62014
Взаємозв ‘язок остеоартрозу та ожиріння
ЄН Приступа, ЛН Приступа, ОІ Опімах
Гал. лік. вісник 17, 178-181, 2010
62010
Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: особливості лікування та профілактики
ЛН Приступа
Издательство" Здоровье Украины", 2008
62008
Механізми реалізації клінічної ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням
ЛН Приступа
Український пульмонологічний журнал, 32-35, 2006
62006
Эффективность ингаляционных глюкокортикоидов у больных с бронхиальной астмой и висцеральным ожирением
АА Фадеева, ЛН Приступа
Закрытое акционерное общество Издательство Медицина-Здоровье, 2009
52009
Дослідження маркерів запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ЛН Приступа, ТІ Циганкова
Видавництво СумДУ, 2009
52009
Взаимосвязь качества жизни, функции внешнего дыхания и массы тела больных бронхиальной астмой (обзор литературы и собственные исследования)
ИА Дудченко, ЛН Приступа
Издательство СумГУ, 2008
52008
Бронхіальна астма та метаболічний синдром: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та профілактики
ЛН Приступа
Київ, 2006
52006
Клінічно-функціональна характеристика хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових…
АВ Ковчун, ВВ Кмита, ЛН Приступа
Львівський клінічний вісник, 33-38, 2018
42018
Зміни системи гемостазу і поліморфізм гену тромбоцитарного глікопротеїну GPIІb/ІІІа у хворих на ішемічну хворобу серця та ефективність антиагрегантного лікування (Огляд літератури)
ЛН Приступа, ІІ Савенко, ИИ Савенко
ТОВ ВІТ-А-ПОЛ, 2014
42014
Динаміка лептину, інтерлейкінів у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням
ГА Фадєєва, ЛН Приступа
Видавництво СумДУ, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20