Подписаться
Людмила Приступа
Людмила Приступа
СумДУ, медицинский институт, кафедра внутренней медицины
Подтвержден адрес электронной почты в домене med.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизмы взаимосвязи бронхиальной астмы и ожирения
ЛН Приступа, АА Фадеева
Пульмонология, 97-103, 2012
242012
Роль лептину в патогенезі остеоартрозу при ожирінні
ЛН Приступа, ОІ Опімах
Видавництво інституту кардіології та ревматології ім. Стражеска МД, 2010
242010
Исследование провоспалительного действия лептина при ассоциации бронхиальной астмы и висцерального ожирения
ЛН Приступа, АА Фадеева
Человек и его здоровье, 112-117, 2012
222012
Ген глюкокортикоидного рецептора: структура, полиморфизм и клинические ассоциации
ЛН Приступа, ВВ Кмыта, ОВ Савченко
17*2013
Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity
VV Kmyta, VY Garbuzova, EN Prystupa, LN Prystupa
Cytology and Genetics 50, 178-182, 2016
112016
Bcl1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and bronchial asthma
VV Kmyta, VF Orlovskyi, LN Prystupa, EN Prystupa
Ассоциация деловой прессы Грузии, 2015
112015
Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі (огляд літератури)
ЛН Приступа, АВ Грек, ЮО Атаман
Видавництво СумДУ, 2012
92012
Хронічне легеневе серце: критерії діагностики та сучасні підходи до лікування
АІ Ячник
Вид-во СумДУ, 2009
92009
Гіперлептинемія як посередник між ожиріням і бронхіальною астмою
ГА Фадєєва, ЛН Приступа
Видавництво журналу Астма та алергія, 2008
9*2008
Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: особливості лікування та профілактики
ЛН Приступа
Издательство" Здоровье Украины", 2008
82008
Генетическая детерминированность артериального давления и частоты сердечных сокращений у больных артериальной гипертензией в зависимости от индекса массы тела
ИА Дудченко, ЛН Приступа, АВ Атаман, ВЮ Гарбузова
Вестник Российской академии медицинских наук 69 (5-6), 40-46, 2014
62014
Взаємозв ‘язок остеоартрозу та ожиріння
ЄН Приступа, ЛН Приступа, ОІ Опімах
Гал. лік. вісник 17, 178-181, 2010
62010
Дослідження маркерів запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ЛН Приступа, ТІ Циганкова
Видавництво СумДУ, 2009
62009
Механізми реалізації клінічної ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням
ЛН Приступа
Український пульмонологічний журнал, 32-35, 2006
62006
Эффективность ингаляционных глюкокортикоидов у больных с бронхиальной астмой и висцеральным ожирением
АА Фадеева, ЛН Приступа
Аллергология и иммунология 10 (2), 190, 2009
52009
Динаміка лептину, інтерлейкінів у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням
ГА Фадєєва, ЛН Приступа
Видавництво СумДУ, 2009
52009
Взаимосвязь качества жизни, функции внешнего дыхания и массы тела больных бронхиальной астмой (обзор литературы и собственные исследования)
ИА Дудченко, ЛН Приступа
Издательство СумГУ, 2008
52008
Бронхіальна астма та метаболічний синдром: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та профілактики
ЛН Приступа
Київ, 2006
52006
Клінічно-функціональна характеристика хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових …
АВ Ковчун, ВВ Кмита, ЛН Приступа
Львівський клінічний вісник, 33-38, 2018
42018
Зміни системи гемостазу і поліморфізм гена тромбоцитарного глікопротеїну IІb/ІІІа у хворих на ішемічну хворобу серця
ЛН Приступа, ІІ Савенко
Серце і судини, 106-111, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20