Оксана Охріменко  Oksana Okhrimenko
Оксана Охріменко Oksana Okhrimenko
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, International Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність
ОО Охріменко, ТВ Іванова
НТУУ «КПІ», 2015
1202015
Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): навчальний посібник
ОО Охріменко
К.: Міжнародна агенція «BeeZone, 2005
532005
Соціальні аспекти безпеки сфери туризму в умовах глобалізації
ОО Охрименко
Стратегічна панорама, 38-41, 2006
132006
Детермінанти інвестиційного забезпечення: принципи, механізми, ефективність
ОО Охріменко, ІМ Манаєнко
Економіка розвитку, 34-40, 2014
92014
Результативность стратегического целеполагания энергогенерирующих предприятий
АА Охрименко
Экономика: реалии времени, 2014
92014
Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин
ОО Охріменко, ДД Сільвестрова
Ефективна економіка, 2013
92013
Проблеми формування страхового захисту підприємницької діяльності у сфері туризму в Україні
ОО Охріменко
Зовнішня торгівля: право та економіка, 126-131, 2008
92008
Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень
ОО Охріменко, ІМ Манаєнко
Проблеми економіки, 40-47, 2013
72013
Страхування у сфері туризму та готельного господарства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
О Охріменко
К.: Вища школа, 2003
72003
Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств
РС Яресько
Київ, 2016
62016
Стратегія енергетичної безпеки України: виклики та можливості
УВ Бігун, ОО Охріменко
Молодий вчений, 89-92, 2015
62015
Економічна безпека України крізь призму енергетичної стратегії
ОО Охріменко, УВ Бігун
НТУУ" КПІ", 2015
62015
Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
О Охріменко
Економічний аналіз, 236, 2013
62013
Туристичній сегмент страхового ринку України: сучасні тенденції та технології розвитку: Монографія
ОО Охріменко
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України 502, 2008
52008
Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій
О Охріменко, В Чернюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 5-12, 2014
42014
Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
ОВ Шуляк, ОВ Марценюк-Розарьонова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
42013
Ідентифікації ризиків інвестиційних проектів промислових підприємств
ОО Охріменко, РС Яресько
НТУУ" КПІ", 2014
32014
Страховий механізм захисту інтелектуального капіталу: зарубіжний і вітчизняний досвід
ОО Охріменко
НТУУ" КПІ", 2010
32010
Методичні аспекти фінансового бізнес-планування діяльності вітчизняної страхової компанії
ВД Бігдаш
Вісник Хмельницького національного університету, 67-73, 2009
32009
RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISE RESTRUCTURING STRATEGY
OO SVITLANA BONDARENKO, LARYSA IVANCHENKOVA
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology …, 2020
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20