Оксана Охріменко  Oksana Okhrimenko
Оксана Охріменко Oksana Okhrimenko
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, International Economics
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна відповідальність
ОО Охріменко, ТВ Іванова
НТУУ «КПІ», 2015
1032015
Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): навчальний посібник
ОО Охріменко
К.: Міжнародна агенція «BeeZone, 2005
502005
Соціальні аспекти безпеки сфери туризму в умовах глобалізації
ОО Охрименко
Стратегічна панорама, 38-41, 2006
122006
Детермінанти інвестиційного забезпечення: принципи, механізми, ефективність
ОО Охріменко, ІМ Манаєнко
Економіка розвитку, 34-40, 2014
92014
Результативность стратегического целеполагания энергогенерирующих предприятий
АА Охрименко
Экономика: реалии времени, 2014
92014
Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин
ОО Охріменко, ДД Сільвестрова
Ефективна економіка, 2013
92013
Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень
ОО Охріменко, ІМ Манаєнко
Проблеми економіки, 40-47, 2013
72013
Проблеми формування страхового захисту підприємницької діяльності у сфері туризму в Україні
ОО Охріменко
Зовнішня торгівля: право та економіка, 126-131, 2008
72008
Страхування у сфері туризму та готельного господарства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
О Охріменко
К.: Вища школа, 2003
72003
Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
О Охріменко
Економічний аналіз, 236, 2013
62013
Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств
РС Яресько
Київ, 2016
52016
Економічна безпека України крізь призму енергетичної стратегії
ОО Охріменко, УВ Бігун
НТУУ" КПІ", 2015
52015
Туристичній сегмент страхового ринку України: сучасні тенденції та технології розвитку: Монографія
ОО Охріменко
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України 502, 2008
52008
Стратегія енергетичної безпеки України: виклики та можливості
УВ Бігун, ОО Охріменко
Молодий вчений, 89-92, 2015
42015
Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
ОВ Шуляк, ОВ Марценюк-Розарьонова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
42013
Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій
О Охріменко, В Чернюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 5-12, 2014
32014
Ідентифікації ризиків інвестиційних проектів промислових підприємств
ОО Охріменко, РС Яресько
НТУУ" КПІ", 2014
32014
Страховий механізм захисту інтелектуального капіталу: зарубіжний і вітчизняний досвід
ОО Охріменко
НТУУ" КПІ", 2010
32010
Підвищення інвестиційної привабливості регіону на основі формування туристичного кластеру
НМ Гоблик-Маркович
Хмельницький національний університет, 2010
32010
Міжнародний консалтинг
ОО Охріменко, АД Кухарук
НТУУ «КПІ», 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20