Крицька Г.А.; Krytska H.A.
Крицька Г.А.; Krytska H.A.
Загальної гігієни та екології, Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТІ Крицький, ІМ Горішній, ОМ Мочульська, ...
Медична освіта, 44-47, 2018
32018
Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року
ОМ Юрчишин, ОЄ Копач, ГА Крицька
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 41-43, 2015
32015
Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ГА Крицька
Медична освіта, 2012
32012
Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін
ГА Крицька, ІО Крицький, ГЯ Загричук, ТІ Крицький
Медична освіта, 33-36, 2017
22017
Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ОМ Сопель, ГА Крицька, КО Пашко, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 40-43, 2019
12019
Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію
ВА Кондратюк, ОЄ Федорів, ОВ Лотоцька, ГА Крицька
Вода: гигиена и экология, 25-29, 2015
12015
Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ГА Крицька, ВВ Лотоцький
Вода: гигиена и экология, 9-12, 2014
12014
Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання
ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ГА Крицька, ВО Паничев
Вода: гигиена и экология, 33-46, 2013
12013
Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТО Воронова, МІ Кінаш, ІВ Кубей, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 58-60, 2011
12011
САНІТАРНО-ГІГІȯНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ СЕРЕТ В УМОВАХ КРИЗОВОȲ ЕКОЛОГІЧНОȲ СИТУАЦІȲ
ОВ Лоmоцька, СС Днісmрян, ВA Кондраmюк, ВО Паничев, ГA Крицька
1
Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТО Воронцова, ВО Синицька, ГА Крицька, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 15-17, 2018
2018
Дослідження коригуючого впливу рослинного екстракту з цукрознижуючими властивостями на гістоструктуру підшлункової залози щурів зі змодельованим діабетом 2-го типу
СМ Марчишин, НА Гудзь, ГА Крицька, ОП Андріїшин, НО Твердохліб
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Вплив ацетату свинцю на структуру печінки піддослідних тварин при вживанні води з вмістом стеаратів натрію та калію
ВА Кондратюк, ОЄ Федорів, ОВ Лотоцька, ТВ Дацко, ГА Крицька, ...
Вода: гигиена и экология, 11-16, 2018
2018
ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
СС Дністрян, КО Пашко, ВА Кондратюк, ОМ Сопель, МО Кашуба, ...
ТГМУ, 2015
2015
ЗМІНИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЙОДОДЕФІЦИТОМ ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ОМ Yurchyshyn, ОY Kopach, GA Kritska
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2015
2015
ПЕРЕВАГИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ
ГА Крицька, ІО Крицький, ЛМ Шульгай
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 98, 2014
2014
Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь
МС Гнатюк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ОБ Ясіновський, ЛВ Татарчук, ...
Гігієна населених місць, 323-326, 2014
2014
Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання
МС Гнатюк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ЛВ Татарчук, ОБ Ясіновський, ...
Гігієна населених місць, 351-356, 2013
2013
Методологічні підходи до визначення вмісту наночастинок свинцю в аерозолях
МО Кашуба, ТІ Крицький, ГА Крицька
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій
ВА Кондратюк, МО Кашуба, СС Дністрян, ВО Паничев, ГА Крицька, ...
Інфекційні хвороби, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20