Підписатись
Валентина Юхимівна Крикунова
Валентина Юхимівна Крикунова
Інші іменаKrikunova V., Krykunova V.
Полтавська державна аграрна академія, факультет агротехнологій та екології, кафедра загальної та
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ферромагнитные микротрейсеры как индикаторы качества однородности комбикормов для живодноводства и птицеводства
Н БАРАШКОВ, П ПИСАРЕНКО
Grain Products and Mixed Fodder’s 63 (3), 2016
102016
Determination of dimers concentration of chromophores by the method of fluorescence synchronous scanning
VE Krykunova
Journal of luminescence 81 (1), 79-84, 1999
71999
Technological peculiarities of the mustang and Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl wheat cultivation according to organic farming standards
T Chaika, I Korotkova, O Barabolia, N Shokalo, O Chetveryk, O Bilenko, ...
ecosystems 6, 7, 2021
52021
Technological peculiarities of growing mustard and two-grained spelt (Triticum Dicoccum (Schrank) Schuebl) by organic farming methods
KI Chaika Т, SN Barabolia О, BО Chetveryk О, V Krykunova
International Journal of Botany Studies 6 (6), 205-210, 2021
32021
Вплив азотних добрив на урожайність та якість насіння сої
ВВ Ляшенко, ІІ Лотиш, АО Тараненко, ВЮ Крикунова, КО Кундиус
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 58-65, 2019
32019
Solvatochromic shift of excimer fluorescence of pyrene
VE Krikunova, SA Serov, OA Khokhel'
OPTICS AND SPECTROSCOPY C/C OF OPTIKA I SPEKTROSKOPIIA 86, 373-376, 1999
31999
Vplyv azotnykh dobryv na urozhainist ta yakist nasinnia soi [Influence of nitrogen fertilizers on soybean yield and quality]
VV Liashenko, II Lotysh, AO Taranenko, VY Krykunova, KO Kundyus
Visnyk Poltavskoi derzhavnoi akademii. Poltava, 58-65, 2019
22019
Про діагностику психологічного впливу родини на успішність соціальної адаптації першокурсників
ІЛ Плаксієнко, В Крикунова, А Кочерга
Гуманізація навчально-виховного процесу, 256-264, 2011
22011
Характеристика екологічного стану ґрунтів на вміст важких металів, що піддаються техногенному впливу
ВЮ Крикунова
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ И ИНДЕКСОВ ПРИ ГРУППИРОВКЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ …, 2007
22007
Екологізація сільсьгосподарського виробництва: технологія вирощування гірчиці та полби звичайної (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl) за органічними стандартами в умовах …
ТО Чайка, ІВ Короткова, ВЮ Крикунова
Інженерія природокористування, 2022,№ 1 (23), 2022
12022
Органічні помідори: фізико-хімічні параметри, біологічно активні сполуки та сенсорні властивості
ТО Чайка, ІВ Короткова, ВЮ Крикунова
12021
Вплив регуляторів росту рослин на онтогенез сортів ячменю ярого
МВ Горобець, ПВ Писаренко, ТО Чайка, ОВ Міщенко, ВЮ Крикунова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 106-115, 2021
12021
Дослідження ексимерної флуоресценції пірену методом реєстрації першої похідної її інтенсивності за довжиною хвилі
ВЮ Крикунова, ОА Хахель
Укр. фіз. журн. 45 (11), 1391-1396, 2000
12000
Розвиток критичного мислення студентів
СС Тимоха, ВЮ Крикунова
1
Визначення ступеня однорідності преміксів із використанням феромагнітних мікротрейсерів
ВЮ Крикунова
Харків: ДБТУ, 2023
2023
Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем
НІ Адамчук-Чала, ОП Алєксов, ЄВ Андросов, НВ Антипенко, ...
2022
ВЫРАЩИВАНИЕ ГОРЧИЦЫ И ПОЛБЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (TRITICUM DICOCCUM (SCHRANK) SCHUEBL) МЕТОДАМИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ТА Чайка, ИВ Короткова, ВЕ Крикунова
Гродно: ГГАУ, 2022
2022
Практико-орієнтоване навчання з хімії в системі вищої освіти
ВІ Шинкаренко, ТЮ Кузнецова, ВЮ Крикунова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2022
2022
Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності
ПІ Біда, ОМ Петрова, РЮ Шуляк, ЛЮ Божко, ОА Барсукова, ...
2021
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ№ 1_2021
ММ Назаренко, АВ Пилипченко, МБ Пісковий, ГМ Господаренко, ...
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20