Кафедра тракторів і автомобілів
Кафедра тракторів і автомобілів
ХНТУСГ ім. П. Василенка
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями
МЛ Шуляк, АТ Лебедєв, МП Артьомов, ЄІ Калінін
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 218-226, 2016
262016
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно–тяговых машин
МА Подригало, НП Артемов, ДВ Абрамов, МЛ Шуляк
НТУ" ХПИ", 2015
162015
Польові дослідження борони-лущильника Дукат-4 з стійками кріплення дисків різної жорсткості
СО Харченко, ОІ Анікєєв, МО Циганенко, РВ Антощенков, ВВ Качанов, ...
Інженерія природокористування, 58-62, 2017
142017
Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
122016
Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень
МП Артьомов
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
122012
Тракторна енергетика: проблеми та їх розв'язання
АТ Лебедєв
НТУ" ХПІ", 2015
112015
Спосіб та вимірювальна система для визначення енергетичних витрат мобільної машини
РВ Антощенков, ВМ Антощенков
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
82014
Огляд ринка сільськогосподарської техніки для підприємств АПК України
ВМ Антощенков
Вісник ХНТУСГ.–2012.–Вип 124, 2016
72016
Динамічна модель грунтообробних машинно-тракторних агрегатів з пасивними робочими органами у складі енергетичного засобу зі здвоєними шинами
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін
Системи обробки інформації, 109-115, 2010
72010
Вплив нестаціонарності гакового навантаження на буксування рушіїв колісного трактора
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ВП Мальцев
Системи обробки інформації, 27-30, 2016
62016
Динаміка та енергетика руху багатоелементних машинно-тракторних агрегатів: монографія
РВ Антощенков
Х.: ХНТУСГ,«Міськдрук, 2017
52017
Область функціонування машино-тракторного агрегату, що апроксимована поверхнею другого порядку
МЛ Шуляк
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 28-31, 2016
52016
Измерительная система динамических и энергетических параметров тракторов и машинно-тракторных агрегатов
РВ Антощенков
Mechanization in agriculture & Conserving of the resources 61 (12), 9-11, 2015
52015
К построению уравнений динамики многоэлементного машинно-тракторного агрегата
РВ Антощенков, ЛН Тищенко, ЮМ Андреев
Вібрації в техниці та технологіях, 69-78, 2015
52015
Теоретические исследования динамической модели колесного трактора класса 30КН
Р Антощенков
MOTROL, 170, 2013
52013
Енергозберігаючий режим руху тракторного агрегату на гоні
АТ Лебедєв, СА Лебедєв, ВВ Погорілий
Вісник ХНТУСГ.-Випуск 107, 5-11, 2011
52011
Визначення керованості транспортного агрегату в залежності від зміни маси вантажу
ІВ Колесник, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
42015
Динамічна стабільність мобільних сільськогосподарських агрегатів
МП Артьомов, НП Артемов
Харків, 2014
42014
Методология моделирования функционирования многоэлементных мобильных машин на плоской горизонтальной поверхности
ВА Толстолуцкий, РВ Антощенков
Молодой ученый, 186-191, 2013
42013
Теоретичне дослідження тягово-зчіпних властивостей тракторів, обладнаних здвоєними шинами, під час виконання ґрунтообробних робіт на агрофоні підвищеної вологості. Техніко …
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін
Л. Погорілого. Дослідницьке, 216-224, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20