Ольга Володимирівна Полякова  Olga Poliakova
Ольга Володимирівна Полякова Olga Poliakova
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.com.ua - Homepage
TitleCited byYear
Класифікація функціональних складових елементів системи інтелектуального керування середовищем при проектуванні житла
ОВ Полякова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні …, 2016
32016
Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керованого житлового середовища [Текст] : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 - Дизайн
ОВ Полякова
Київський національний університет технологій та дизайну, 2018
2*2018
Особливості впровадження в інтер’єр житла обладнання з інтелектуального керування середовищем
ОВ Полякова
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Інтеграція засобів інтелектуального керування середовищем у дизайн житла
ОВ Полякова
Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу, 2019
2019
Формування художнього образу інтер’єру сучасного житла на основі використання сценарного підходу
ОВ Полякова
Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну, 2018
2018
Застосування сценарного підходу при формуванні художнього образу інтелектуально керова
ОВ Полякова
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 68-72, 2018
2018
Засоби формування художнього образу інтелектуально керованого житлового середовища
ОВ Полякова
Вісник Львівської національної академії мистецтв, 218–228, 2018
2018
Особливості формування інтелектуально керованого середовища житла для людей з інвалідністю та похилого віку
ОВ Полякова
Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII …, 2018
2018
Визначення засобів формування художнього образу інтелектуально керованого житлового середовища
ОВ Полякова
Міжнародна науково-практичнаконференція «Актуальні проблеми сучасного …, 2018
2018
Cучасне комфортне житло: поняття та принципи формування
ОВ Полякова
Регіональний дизайн і освіта: потенціал сучасності. ІІ Всеукраїнська науково …, 2017
2017
Узагальнення принципів дизайну сучасного житлового середовища
ОВ Полякова
Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI …, 2017
2017
Впровадження сучасних методів дизайн-освіти на прикладі дослідження систем інтелектуального керування середовищем
ОВ Полякова
Наука та освіта в умовах трансформації суспільства : тези доповідей …, 2017
2017
Класифікація функціональних можливостей системи інтелектуального керування середовищем при проектуванні житла для сімей з дітьми
ОВ Полякова
Міське середовище - ХХI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей …, 2016
2016
Structural research model of design principles of housing environment equipped with intelligent control systems
O Poliakova
International Scientific-practical Conference of Young Scientists «BUILD …, 2016
2016
Принципи формування сучасного комфортного житлового середовища
ОВ Полякова
XV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів "Наукові …, 2016
2016
Узагальнення функціональних складових елементів системи інтелектуального керування середовищем при проектуванні житла
ОВ Полякова
БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2015 : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих …, 2015
2015
Особливості впровадження систем інтелектуального керування при проектуванні житлового середовища в Україні
ОВ Полякова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
2015
Особливості впровадження систем енергозбереження та інтелектуального керування житловим середовищем в Україні
ОВ Полякова, ОО Сафронова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18