Follow
Ольга Володимирівна Полякова  Olga Poliakova
Ольга Володимирівна Полякова Olga Poliakova
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Класифікація функціональних складових елементів системи інтелектуального керування середовищем при проектуванні житла
ОВ Полякова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні …, 2016
112016
Цифрові технології в дизайні сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель
СС Кисиль, ОВ Полякова, ТВ Булгакова
Art and Design, 105-114, 2020
42020
Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керованого житлового середовища [Текст] : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 - Дизайн
ОВ Полякова
Київський національний університет технологій та дизайну, 2018
3*2018
ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ОФІСНИХ ПРОСТОРІВ IT-ІНДУСТРІЇ
ОВ Полякова, СС Кисіль, ТВ Булгакова, ЮВ Півницька
Art and Design, 99-108, 2019
22019
Особливості впровадження систем енергозбереження та інтелектуального керування житловим середовищем в Україні
ОВ Полякова, ОО Сафронова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
22014
Особливості дизайну офісних приміщень для людей з порушеннями опорно-рухового апарату
ОВ Полякова, ТВ Булгакова, ДЮ Косенко, ОЄ Шмельова, ОЄ Марета
Art and Design, 96-106, 2021
12021
Неформальна освіта в умовах сьогодення: ключовий фактор успіху сучасного викладача.
Н Макогончук, О Самойленко, О Полякова
Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Видавничий дім «Гельветика», 2024
2024
Роль освітлення у формуванні художньо-образного сприйняття середовища сучасного житла
ОВ Полякова
2021
Особливості формування віртуальних експозицій креативних індустрій під час пандемії COVID-19
О Полякова, К Приходько
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2021
2021
Комп’ютерна технологія аналізу та дизайну предметного середовища з позиції візуального сприйняття
ТВ Булгакова, ОВ Полякова, СС Кисіль, ОЄ Шмельова
Art and Design, 39-48, 2020
2020
The use of artistic techniques in design of intelligently managed living environment
O Poliakova
Problems and innovations in science : abstracts of II International …, 2020
2020
Формування навчального середовища в системі вищої дизайнерської освіти
О Полякова, О Шмельова, РМ Агліуллін
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2020
2020
Впровадження Agile-підходу в дизайн-проєктування інтер'єру
ОВ Полякова, ЄА Ларіна
Актуальні проблеми сучасного дизайну : тези доповідей Міжнародної науково …, 2020
2020
Особливості організації сучасного навчального середовища для підготовки майбутніх дизайнерів
О Полякова, О Шмельова, Р Агліуллін, А Векліч
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 2 (Volume 8), 52-56, 2020
2020
Features of innovative technologies application in the modern housing design
O Poliakova
Modern Technologies and Design Art : monography, 214–223, 2020
2020
Особливості впровадження в інтер’єр житла обладнання з інтелектуального керування середовищем
ОВ Полякова
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Інтеграція засобів інтелектуального керування середовищем у дизайн житла
ОВ Полякова
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АСПЕКТИ В СУЧАСНІЙ КАРТИНІ СВІТУ, 347, 2019
2019
Особливості використання хмарних технологій у навчальному процесі
ЯВ Усатюк, ОВ Полякова
2018
Формування художнього образу інтер’єру сучасного житла на основі використання сценарного підходу
ОВ Полякова
Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну, 2018
2018
Застосування сценарного підходу при формуванні художнього образу інтелектуально керова
ОВ Полякова
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 68-72, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20