Юринец Юлия Леонидовна
Юринец Юлия Леонидовна
Национальный Авиационный Университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конституційне право України
ЮЛ Юринець
192013
Конституційне право України. Навч. посіб.
ЮЛ Юринець
Ужгород: ФОП Бреза, 2014
92014
Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права
ЮЛ Юринець
Правова інформатика, 77-83, 2014
62014
Теоретико-правові проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу. Ч. 1
ЮЛ Юринець, ЛМ Бєлкін
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 97-102, 2018
52018
Правозабезпечувальна та правозахисна функції адміністративного права: антропологічний вимір
ЮЛ Юринець
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 70-75, 2014
52014
Міжнародно-правова охорона культурної спадщини в контексті міжнародних зобов’язань України
ЮЛ Юринець
Правничий вісник Університету КРОК, 53-62, 2011
52011
Рекомендації ЮНЕСКО щодо академічних свобод
ЮЛ Юринець
Часопис Академії адвокатури України, 2011,№ 2 (11).-С. 1-5. Електронне нау …, 2011
52011
Прикладні проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу
ЛМ Бєлкін, ЮЛ Юринець
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний …, 2019
42019
Європеїзація адміністративного права України: теоретико-методологічні засади
ЮЛ Юринець
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 80-87, 2015
42015
Проблеми забезпечення законності в діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері реалізації культурних прав громадян
ЮЛ Юринець, ЛМ Бєлкін
Правничий вісник Університету КРОК, 108-117, 2010
42010
Застосування принципу розумності в господарських та цивільних справах
МЛ Белкін, ЮЛ Белкіна
Вісник господарського судочинства, 98-103, 2009
42009
Адміністративно-правовий статус Державного космічного агентства України: історико-правовий аспект
ЮЛ Юринець, АВ Свінціцька
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 27-34, 2016
32016
Проблеми фінансування культури в Україні в контексті міжнародних зобов’язань країни: адміністративно-правовий аспект
ЮЛ Юринець
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 100-107, 2016
32016
Стандарти ЮНЕСКО у сфері доступу до архіві служб безпеки колишніх репресивних режимів
ЮЛ Юринець
Інформація і право, 76-83, 2014
32014
Значення актів ICOMOS для адміністративно-правового регулювання в сфері охорони культурної спадщини
ЮЛ Юринець
Університетські наукові записки, 297-302, 2012
32012
Засоби адміністративно-правового забезпечення культурних прав громадян
ЮЛ Бєлкіна
3*
Адміністративно-правові засади подолання дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні
ЮЛ Юринець, ІА Кудра
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 110-116, 2018
22018
Європеїзація адміністративного права України у сфері охорони культурних прав громадян
ЮЛ Юринець
22017
Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху
ЮЛ Юринець, СА Мазурик
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 21-28, 2017
22017
ЗАКОН УКРАЇНИ№ 316-VIII ЩОДО ДОСТУПУ ДО АРХІВІВ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАХІДНИХ ТРАДИЦІЙ
ЮЛ Юринець
Адміністративне право і процес.–№ 2 (12).–2015.-С. 6-15.: режим доступу …, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20