Ротар Діана Вікторівна
Ротар Діана Вікторівна
доцент кафедри мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного університету
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт
IY Sydorchuk, LI Sydorchuk, SA Levytska, NA Kaspruk, RI Sydorchuk, ...
Буковинський медичний вісник 19 (2 (74)), 2015
132015
Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт
IY Sydorchuk, NA Kaspruk, SA Levytska, LI Sydorchuk, KI Yakovets, ...
Буковинський медичний вісник 19 (1 (73)), 154-158, 2015
112015
Якісна медична освіта в Україні на додипломному етапі: міф чи реальність?
ВД Москалюк, АС Сидорчук
Молодий вчений, 155-157, 2014
112014
Клітинна реактивність, рівень адаптаційного напруження, реактивна відповідь нейтрофілів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на негоспітальну пневмонію
НА Каспрук, ЛІ Сидорчук, АЮ Михалко, АС Сидорчук, НМ Довбуш, ...
Загальна патологія та патологічна фізіологія 7 (4), 129-137, 2012
112012
Загальна імунологічна реактивність організму хворих на жовчнокам’яну хворобу
ЛІ Сидорчук, ВВ Бендас, ІЙ Сидорчук, АС Сидорчук
Загальна патологія та патологічна фізіологія 9 (1), 96-100, 2014
72014
Колонізаційна резистентність слизової оболонки дистального відділу тонкої кишки спленектомованих білих щурів
ЛІ Сидорчук
Буков. мед. вісн 15 (1), 150-154, 2011
62011
Бактеріальна контамінація внутрішніх органів при експериментальному гострому панкреатиті
ДВ Ротар
Укр. журн. хірург, 78-85, 2008
52008
Мікробні асоціації патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів зіва хворих на грип
АС Сидорук
Буковинський медичний вісник 10 (1), 67-70, 1999
51999
Роль біологічних маркерів у діагностиці гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту
ІВ Хомяк, ВІ Ротар, ОВ Ротар, МФ Назарчук, ГГ Петровський, ІІ Чермак
Клінічна хірургія, 31–33-31–33, 2016
42016
Гастроінтестинальний сальмонельоз: клініко-епідеміологічні аспекти на Буковині та сучасні терапевтичні підходи з використанням біолакту
АС Сидорчук, НА Богачик, ЯВ Венгловська, ЮО Рандюк, ВБ Миндреску
Південноукраїнський медичний науковий журнал, 70-72, 2013
42013
Бактеріальна контамінація підшлункової залози при гострому панкреатиті
ДВ Ротар
Буковинський медичний вісник 12 (1), 104-109, 2008
42008
Тактика хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням мініінвазивних діапевтичних втручань
ІV Khomiak, МV Коstylev, ОV Rotar, VІ Rotar
Klinicheskaia khirurgiia, 5-8, 2017
32017
Активізація самонавчання студентів медичного профілю в межах компетентнісного підходу у викладанні теоретичних та клінічних дисциплін
АС Сидорчук, ЛІ Сидорчук, ВД Москалюк, ІЙ Сидорчук
Медична освіта, 175-177, 2014
32014
Токсичність ряду гетероциклічних фосфонієвих сполук з піримідиновим циклом
АВ Гуменна
Клінічна та експериментальна патологія 13 (4), 2014
32014
Автохтонная облигатная, факультативная анаэробная и аэробная микробиота полости толстой кишки спленэктомированных кры
ЛІ Сидорчук, АС Сидорчук
Загальна патологія та патологічна фізіологія 5 (4), 28-34, 2010
32010
Поняття донорства крові у чинному законодавстві
А Сидорчук
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 67–74-67–74, 2017
22017
Хіміотерапевтична ефективність гетероциклічної фосфонієвої сполуки з піримідиновим циклом на моделі генералізованої стафілококової інфекції
АВ Гуменна
Актуальная инфектология, 29-31, 2016
22016
Прогностичне значення складових синдрому мультиорганної недостатності та оцінка тяжкості стану хворих за інтегральними шкалами при гострому некротичному панкреатиті
ІВ Хомяк, ОВ Ротар, ВІ Ротар, ГГ Петровський
Клінічна хірургія, 16–19-16–19, 2015
22015
Пробіотики: дві сторони однієї медалі
ДВ Ротар
Клінічна та експериментальна патологія, 220-223, 2014
22014
Провідні збудники негоспітальної пневмонії та їх імуносупресивні властивості
NA Kaspruck, LI Sydorchuk, SA Levytska, AY Michalko, KI Yakovec, ...
Буковинський медичний вісник 17 (3 (67) p. 2), 22-26, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20