Вікторія Коваль
Вікторія Коваль
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г.Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Творчість як цінність сучасної освіти
МВК В.О. Коваль
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П …, 2015
1*2015
Изменение биохимических параметров карпа при действии повышенной концентрации аммиака
ВА Коваль
ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна …, 2009
12009
Підготовка педагогів у контексті реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти
ВОК О. Ф. Кисла
Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник …, 2019
2019
Підготовка майбутніх вчителів до пропедевтики екологічних понять учнів початкової школи: міжпредметний підхід
КВ О.
Збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції …, 2019
2019
Використання об’єктів природно-заповідного фонду в процесі формування екологічної компетентності майбутніх вчителів
КОФ Коваль В.О.
Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd …, 2019
2019
Особливості підготовки педагогів у контексті реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти
КВО Кисла О.Ф.
Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець …, 2019
2019
Содержание малонового диальдегида в тканях карпа в условиях воздействия поверхностно-активных веществ
ВАК Н. А. Симонова, Т. В. Маковийчук, О. Б. Мехед
Животноводство и ветеринарная медицина 32 (№1), 32-37, 2019
2019
Формування екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі проектної діяльності
КВОША В.
Молодий вчений, С.55 – 58., 2018
2018
Експериментальне дослідження стану екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в контексті НУШ
КВОПІ О.
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» ХДУ, 108 – 111, 2018
2018
Проблема формування еколого-валелогічної компетентності учнів початкової школи
КВО Погасій І.О.
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту …, 2018
2018
Технология триединого взаимодействия «преподаватель – студент – школа»в системе подготовки учителя начальной школы
КВО Стрилец С.И., Стрелецкая Н.М.
XІ Международная научно-методическая конференція «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ …, 2017
2017
Тренінг-марафон “Від майбутнього вчителя до школи майбутнього”
СНМ Коваль В.О., Сергієнко Н.О.
Педагогічні обрії 4, С.62-82, 2017
2017
Сукцинатдегідрогеназна активність в тканинах коропа в умовах зимового голодування за дії токсикантів різної хімічної природи
КВ О.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Професійне спрямування курсу «Екологія» для майбутніх вчителів початкової школи
КВ О.
«Тернопільські біологічні читання – Тernopil Вioscience – 2017». Матеріали …, 2017
2017
Умови підготовки педагогів до реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти
КВО Кисла О. Ф.
// «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce …, 2016
2016
Особливості організації уроків лікувальної фізкультури для дітей з вадами зору.
КВО Чалий О.С., Чала Р.Г.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Т.Г.Шевченка …, 2016
2016
Реалізація краєзнавчого принципу у процесі формування еколого-природничої компетентності майбутніх вчителів початкової школи
КВ О.
Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали …, 2016
2016
Екологія: Навчально-методичний посібник
КВ О.
Чернігів: ФОП Ремізова В.М., 2015 – 132 с., 2015
2015
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
РГ Чалая, ЕВ Житняк, ВА Коваль, АС Чалый, НА Самород
ÑÓ× ÀÑͲ ÏÐÎÁËÅÌÈ Ô²ÇÈ× ÍÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß ² ÑÏÎÐÒÓ, 144, 2015
2015
Training primary school teachers to work with weak-sighted children
CRG Koval V.O., Kysla O.F.
Within the sphere of inclusions issues/ Polish and Ukrainian scientific …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20