Головань Л. В., Головань Лариса Володимирівна
Головань Л. В., Головань Лариса Володимирівна
Харьківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення системи сервісного обслуговування пасажирів на південній залізниці на підставі результатів маркетингового дослідження
ОЕ Наумова, ОІ Антонова, ЛВ Головань
Вісник економіки транспорту і промисловості, 212-217, 2011
52011
Пролонгированные эффекты оптического излучения красного диапазона в период прорастания семян
ОВ Панкова, АМ Фесенко, ВВ Безпалько, МЛ Лисиченко, Л Головань, ...
MOTROL Commission of Motorization and Energetics in Agriculture.–Poland 17 …, 2015
42015
Маркетингові дослідження в системі підвищення якості пасажирського сервісу на залізничному транспорті
ОЕ Наумова, ЛВ Головань
Вісник економіки транспорту і промисловості, 134-138, 2010
42010
Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку
МС Пономарьова, ЛВ Головань
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 156-165, 2013
12013
Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку
ТМ Дейнеко, ММ Вечер, ОП Шкляров, ВМ Тимчук, СФ Халін, ...
Луганський національний аграрний університет, 2021
2021
ЕКОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ, ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОПРОДУКТАМИ
ЛВ Головань, ІМ Бузіна, ЮЮ Чуприна
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
ОЦІНКА СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»
ІМ БУЗІНА, ЛВ ГОЛОВАНЬ, ЮЮ ЧУПРИНА
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ, 13, 2021
2021
Екологічна оцінка зразків пшениці ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб в умовах Лісостепу України
ЮЮ Чуприна, ЛВ Головань, ІВ Клименко
Херсон, 2021
2021
Морфологічні ознаки зразків пшениці ярої різного еколого-географічного походження
ЮЮ Чуприна, ЛВ Головань
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
Екологічні фактори урбанізованого довкілля
ЛВ Головань, ВІ Корх
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Екологія: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів початкового (короткого циклу) вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання
ІВ Непран, ЛВ Головань, ІМ Бузіна
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Факультет захисту рослин до 200-річчя заснування ХНАУ ім. ВВ Докучаєва
В Пузік, ІВ Забродіна, СВ Станкевич, МД Євтушенко, ГВ Байдик, ...
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2016
2016
RAPD-аналіз геномного поліморфізму різних видів роду Phaseolus L.
ЛВ Головань, ВК Пузік
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 39-50, 2012
2012
Мінливість компонентів запасних білків насіння пшениці ярої залежно від дії гамма-опромінення
ОВ Панкова, ВК Пузік, ЛВ Головань
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2012
2012
Використання дії низької температури при віддаленій гібридизації ярих злаків
ВК Пузік, ЄА Криштоп, ЛВ Головань
Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …, 2012
2012
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
МВ Присяжнюк, ПВ Писаренко, ЮО Чухліб, СВ Міщенко, ІМ Лайко, ...
2011
Особливості кореляцій основних кількісних ознак квасолі звичайної
ЛВ Головань, ВК Пузік, ВМ Попов
Генетичні ресурси рослин, 175, 2011
2011
АЛОЗИМНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ АМЕРИКАНСЬКОЇ ГРУПИ ВИДІВ РОДУ PHASEOLUS L.
ЛВ Головань
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО, 169, 2011
2011
Аналіз успадкування та зчеплення локусів, що кодують морфологічні ознаки та ізоферменти у квасолі звичайної (Phaseolusvulgaris)
ЛВ Головань, ВК Пузік
Селекція і насінництво, 225-237, 2011
2011
Вплив різних доз мутагену на енергію проростання та лабораторну схожість насіння квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ЛВ Головань, ВК Пузік
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20