Локай Б.А., Borys Lokay, Boris Lokaj, Lokaj BA, Lokai B
Локай Б.А., Borys Lokay, Boris Lokaj, Lokaj BA, Lokai B
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Диференційна діагностика хвороб з гострим діарейним синдромом
НА Васильєва, БА Локай
Інфекційні хвороби, 2006
182006
Клініко-синдромальна диференційна діагностика ботулізму та отруєнь токсичними грибами
МА Андрейчин, БА Локай
Інфекційні хвороби, 2007
32007
Клініко-синдромальна диференційна діагностика ботулізму та отруєнь токсичними грибами
МА Андрейчин, БА Локай
Інфекційні хвороби, 2007
32007
Стан та проблеми медсестринської освіти
БА Локай
МЕДСЕСТРИНСТВО, 42-44, 2006
32006
Оцінка якості роботи медичних сестер з інкурабельними хворими в гематологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»
NI Rega, BA Lokay, SY Yastremska
Медсестринство, 2015
12015
THE INFLUENCE OF CHRONIC DISEASES ON THE MANIFESTATION OF COVID-19 INFECTION
СО Ястремська, ОМ Креховська-Лепявко, БА Локай, ОВ Буштинська, ...
Вісник медичних і біологічних досліджень, 126-132, 2021
2021
THE EFFECTS OF L-ORNITINE AND L-ARGININE ON THE PROCESSES OF LIPID PEROXIDATION IN THE FUNCTIONAL LAYERS OF KIDNEYS ON THE BACKGROUND OF ACUTE TOXIC HEPATITIS.
OM Krekhovska-Lepiavko, BA Lokay, AA Hudyma, SO Yastremska, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 73 (11), 2498-2502, 2020
2020
MUSHROOM POISONING: CAUSES, DIAGNOSIS, CLINICAL MANIFESTATIONS AND TREATMENT. СURRENT ASPECTS
BA Lokay, SV Tsyhankova
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
THE MOST COMMON TOXIC SYNDROMES RELATED TO WILD MUSHROOM POISONINGS
BA Lokay, SV Tsyhankova
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
ОТРУЄННЯ ДИКОРОСЛИМИГРИБАМИ: ПРИЧИНИ, ДІАГНОСТИКА, КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ЛІКУВАННЯ. СУЧАСНІ АСПЕКТИ.
BA Lokay, SV Tsyhankova
Медсестринство, 2017
2017
AN ESTIMATION OF POPULATION REPLACEMENT PROSPECTS IN UKRAINE
TV Mukshimenko, BA Lokay
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2016
2016
THE CHAMPIONSHIPS OF AMBULANCE'TEAMS IN ORDER TO THE IMPLEMENTATION OF STATE UNIFIED SYSTEM EMERGENCY CARE PROGRAM: NEW ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS
AA Hudyma, OM Krekhovska-Lepyavko, YM Kohun, BA Lokay, NI Reha
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2016
2016
ЧЕМПІОНАТИ БРИГАД ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
AA Hudyma, OM Krekhovska-Lepyavko, YM Kohun, BA Lokay, NI Reha
Медсестринство, 2016
2016
HISTORY OF AMBULANCE DEVELOPMENT: FROM THE PAST TO THE PRESENT TIME
AA Hudyma, OM Krekhovska-Lepyavko, BA Lokay, YM Kohun, DV Kozak
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2016
2016
Адміністративно-правова характеристика детермінанти «мета екстреної медичної допомоги»
V Kovryhina
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ 12 (2), 237-244, 2016
2016
Адміністративно-правовий аспект права на охорону здоров’я
V Kovryhina
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 99 (2), 123-131, 2016
2016
НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ТОКСИЧНІ СИНДРОМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ОТРУЄННІ ДИКОРОСЛИМИ ОТРУЙНИМИ ТА УМОВНО ЇСТІВНИМИ ГРИБАМИ
BA Lokay, SV Tsyhankova
Медсестринство, 2016
2016
ROLE OF EDUCATIONAL AND PRACTICAL CENTERS OF PRIMARY HEALTH CARE DURING THE HEALTHCARE REFORMING
BA Lokay
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
РОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
BA Lokay
Медсестринство, 2015
2015
QUALITY ASSESSMENT OF NURSING PERSONNEL’S WORK BY INCURABLE PATIENTS OF HEMATOLOGY DEPARTMENT, ME of TRC «Ternopil University Hospital»
NI Rega, BA Lokay, SY Yastremska
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20