Yurii Ivanov | Іванов Юрій Феодосійович Иванов Ю.Ф.
Yurii Ivanov | Іванов Юрій Феодосійович Иванов Ю.Ф.
National Academy of Internal Affairs
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Кримінологія: навч. посіб.
ЮФ Іванов, ОМ Джужа
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2006
1272006
Кримінологія: навч. посіб.
ОМ Джужа, ЮФ Іванов
К.:, 2006
162006
та ін.; за заг. ред. ОМ Джужі
М кримінологічного аналізу злочинності в Україні, ОМ Джужа, ОГ Кулик, ...
К.: КНУВС, 2006
132006
Незаконне заволодіння транспортним засобом: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти: практичний посібник
ЮФ Іванов
К.: Вид. Паливода АВ, 2008
92008
Роль міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю
ОМ Джужа, ЮФ Іванов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 59-67, 2003
92003
Боротьба із злочинними посяганнями на власність, предметом яких є автотранспортні засоби (кримінально-правові і кримінологічні аспекти)
ЮФ Іванов
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 08 «Кримінальне право та кримінологія, 1999
91999
Трудове право України: навч. посіб.
ЮФ Іванов, МВ Іванова, ЛМ Кононенко
За ред. професора Кононенка ЛМ—К.: ВПЦ АМУ, 2012
62012
Науковоипрактичний коментар Сімейного кодексу Укра¿ ни. Станом на 01.09. 2011 р.
СБ Булеца, ІОО Іванов ÞФ
К.:«Видавничий дім «Професіонал, 2011
62011
Кримінологія: навч. посіб.–2-ге вид., доповн. та перероб
ЮФ Іванов, ОМ Джужа
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2008
52008
Кримінологія/[ОМ Джужа, ВВ Василевич та ін.]
ОМ Джужа
К.: Прецедент, 2006
52006
Кримінологічна віктимологія: навч. посіб.
ОМ Джужа
К.: Атіка 352, 2006
42006
Кримінальне право України. Загальна частина:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]
ЮФ Іванов
К.: КНЕУ, 2003
32003
Місце угону у кримінальному законодавстві на сучасному етапі
Ю Іванов
Право України, 81-84, 1998
31998
Механізм вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом (кримінологічний аспект)/Іванов ЮФ/[Електронний ресурс]
ЮФ Іванов
Режим доступу: http://www. naiau. kiev. ua/tslc/pages/biblio/visnik/2002_1 …, 0
3
Трудове право: навч. посіб.
ЮФ Іванов
Київ: Алерта, 2016
22016
Сімейне право України: Посібник для підготовки до іспитів
ЮФ Іванов
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2013
22013
Судова влада та правоохоронні органи України: навч. посібник
ЮФ Іванов
К.:[АМУ ВПЦ], 2010
22010
Кримінологія: посіб. для підготов. до іспитів
ЮФ Іванов
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2008
22008
Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник.[Moiseev, E. M.; dzhuzha, OM; Vasylevych, VV criminological victimology: educational manual]
ЄМ Моісеєв, ОМ Джужа, ВВ Василевич
Київ: Атіка, 2006
22006
Нова кримінально-правова норма за незаконне заволодіння транспортними засобами та її роль у попередженні цих злочинів
ЮФ Іванов
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. ст.–Донецьк …, 2001
22001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20