Подписаться
Лукаш Наталія Миколаївна,Ківшик Н. М.,Lukash Nataliia, orcid.org/0000-0003-4269-0495
Лукаш Наталія Миколаївна,Ківшик Н. М.,Lukash Nataliia, orcid.org/0000-0003-4269-0495
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адвербіальні інтенсифікатори квантитативної ознаки в реченнях із предикатами кількості
НМ Ківшик
Нова філологія : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Манакін, 258–262, 2009
32009
Семантична диференціація предикатів кількості
НМ Ківшик
Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. Серія …, 2008
32008
Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові
МІ Степаненко, НМ Лукаш
22018
МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ СУБ’ЄКТНОЇ СИНТАКСЕМИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ КВАНТИТАТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ
НМ Лукаш
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Семантична типологія й морфологічна репрезентація предикатіфв кількостіу трикомпонентному простому елементарному реченні структурної схеми Sub + Рraed quant + Ехр
Н Лукаш
Співвідношення семантики і структури в системі мовних одиниць : колективна …, 2018
2018
Засоби реалізації приблизної квантитативної семантики в реченнях структурної моделіSub+ Praed (Cор+ Num) Quant
Н Лукаш
Рідний край, 74-78, 2016
2016
Гомогенний та гетерогенний підходи до класифікації квантитативних предикатів
Н Лукаш
Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
2016
Українська мовознавча наука: віхи, постаті (рецензія на книгу М. Железняка, Г. Козачук «Українська мова. Хрестоматія»)
МІ Степаненко, НМ Лукаш
Вісник НАН України, 2016
2016
Місце предикатів кількості в загальній парадигмі предикатів
НМ Лукаш
Проблеми граматики, лексикології, фоностилістики, соціолінгвістики та …, 2015
2015
Внутрішньокласифікаційне ранжування предикатів кількості
Н Лукаш
Філологічні науки, 94-100, 2014
2014
Засоби реалізації диференційованого значення “НКО + КО: означена кількість” у реченнях структурної схеми Sub + Praed quant
НМ Лукаш
Проблеми граматики, фоностилістики, соціолінгвістики та лінгвометодики …, 2013
2013
Квантитативно-компаративные предикаты как носители валентности в трехкомпонентных предложениях структурной схемы Sub+ Praed quant+ Obj (obl)
НН Лукаш
Альманах современной науки и образования, 110-113, 2013
2013
Синтетичні модифікатори ознаки предикатів кількості
НМ Лукаш
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство), 36–41, 2009
2009
Квантифікація як категорія і як мовний феномен у текстах публіцистичного стилю
НМ Лукаш
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
2009
Квантифікація як категорія і як мовний феномен у текстах публіцистичного стилю
НМ Лукаш
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
2009
Параметральні опозиції в системі предикатів неозначеної кількості
НМ Ківшик
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2008
2008
Предикати неозначеної кількості в художньому контексті Олеся Гончара (семантичний аналіз)
Н Ківшик
Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. ст. / за …, 2008
2008
Категорія кількості у філософському та лінгвістичному витлумаченні
НМ Ківшик
Наукові записки. Серія : Філологія : зб. наук. пр. : у 2 т. / наук. ред. Н …, 2008
2008
Предикати кількості в сучасному семантико-синтаксичному витлумаченні
Н Ківшик
Рідний край : наук., публіц., худож.-літ. альманах, 73–78, 2007
2007
Семантико-синтаксичні функції порівняльних зворотів у реченнях із предикатами кількості
НМ Лукаш
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20