Follow
Гедзик Андрій
Гедзик Андрій
професор , УДПУ ім. Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система підготовки майбутнього вчителя технологій до викладання курсу креслення в загальноосвітніх навчальних закладах: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 02/Гедзик Андрій…
АМ Гедзик
К, 2011
242011
Дидактичні основи структури та змісту креслення в загальноосвітній школі
АМ Гедзик
АМ Гедзик, 2006
112006
Дидактичні умови оптимізації початкового етапу формування графічних понять у майбутніх учителів технологій
А Гедзик
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 25-31, 2012
42012
Особливості вивчення правил виконання технічного рисунка в процесі підготовки майбутніх учителів технологій до проектної діяльності
АМ Гедзик
Чернігів: ЧНПУ, 2017
22017
Термінологічна складова професійно-графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
АМ Гедзик
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 86-90, 2017
22017
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АМ Гедзик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в…, 2016
22016
Трудове навчання: Технічні види праці: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.
АМ Гедзик, ДВ Лебедєв, ВВ Юрженко
ФОЛІО, 2016
22016
Переваги та недоліки тестового контролю в процесі графічної підготовки майбутніх учителів технологій
А Гедзик
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 42-48, 2012
22012
Формування умінь читання креслень у процесі графічної підготовки майбутнього вчителя технологій
АМ Гедзик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
12012
Використання творчих графічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів технологій до проектної діяльності
АМ Гедзик
Педагогіка вищої та середньої школи, 617-624, 2012
12012
Методичне забезпечення інтерактивного графічного комплексу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів креслення
А Гедзик
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 49-57, 2011
12011
Показники розвитку просторового мислення майбутніх учителів технологій
АМ Гедзик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у…, 2011
12011
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти: імплементація положень Закону України Про вищу освіту у діяльність Уманського державного…
ОІ Безлюдний, АМ Гедзик, ОЛ Кірдан, ОМ Коберник
ВПЦ" Візаві", 2017
2017
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ: імплементація положень Закону України Про вищу освіту у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
ОІ Безлюдний, АМ Гедзик, ОЛ Кірдан, ОМ Коберник
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2017
2017
Великогабаритний сферичний дзеркальний космічний рефлектор. Винахідник та раціоналізатор 2017р.№ 2 квітень-травень С. 8-12
ОБ Мелентьєв, СІ Ткачук, АМ Гедзик, ОІ Безлюдний, ОМ Коберник
м. Київ" Винахідник та раціоналізатор", 2017
2017
Педагогічна спрямованість розумової діяльності в професійно-графічній підготовці майбутніх учителів креслення
А Гедзик
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав…, 2013
2013
Трудове навчання (для хлопців): підруч. для 5 класу загальноосвіт. навч. закл.
АМ Гедзик, ВК Сидоренко, ДВ Лебедєв, ВВ Юрженко
Сиция, 2013
2013
Сучасні аспекти проектування процесу професійно-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій
АМ Гедзик
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені…, 2012
2012
Класифікація методичних прийомів навчання кресленню майбутніх інженерів-аграрників
АМ Гедзик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2012
2012
Аналіз етапів засвоєння графічних понять в процесі професійної підготовки майбутніх учителів креслення
А Гедзик
Молодь і ринок, 22-27, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20