Серпенінова Юлія Сергіївна
Серпенінова Юлія Сергіївна
ННІ БТ "УАБС" СумДУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський облік: загальна теорія: навч. посіб.
ЮС Серпенінова
Суми: Університетська книга 336, 2015
242015
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 08 «Фінанси, гроші і кредит»
ЮС Серпенінова
Суми, 2010
62010
Розвиток державного регулювання ліквідності банків
ЮС Серпенінова
Сумський національний аграрний університет, 2009
62009
Оцінка факторів стану ліквідності банків України
ЮС Серпенінова
Економіка. Фінанси. Право, 30-31, 2009
62009
Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова
Вісник УАБС, 57-62, 2009
62009
Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова
Актуальні проблеми економіки, 159-166, 2009
62009
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Чинники, що впливають на ліквідність банку
ЮС Серпенінова
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр …, 2009
52009
Особливості обліку фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів
ЮС Серпенінова, ОС Алтинцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 455-463, 2014
42014
Франчайзинг: сутність та порядок відображення в обліку
ЮС Серпенінова
Хмельницький національний університет, 2014
42014
Відповідність національної системи гарантування вкладів фізичних осіб світовим стандартам ефективності
ЮС Серпенінова
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2014
42014
Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова
Національна академія управління, 2011
42011
Порядок проведення переоцінки основних засобів та відображення її результатів в обліку
ЮС Серпенінова
Житомирський державний технологічний університет, 2013
32013
Лістинг як засіб досягнення ліквідності фондового ринку
ЮС Серпенінова
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи …, 2012
32012
Оцінка концентрації іноземного капіталу у банківській системі України
РМ Набок, ЮС Серпенінова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Методичний підхід до впровадження моніторингу ліквідності банку/Серпенінова ЮС
ЮС Серпенінова
Економічний простір: зб. наук. пр.–Вип 28 (1), 224-228, 2009
32009
Ризик ліквідності в загальній системі банківських ризиків
ЮС Серпенінова
Класичний приватний університет, 2008
32008
Обмеження системи гарантування вкладів
ЮС Серпенінова
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи., 2014
22014
Формалізація фінансового механізму управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова
Університет банківської справи Національного банку України, 2011
22011
Удосконалення методів визначення потреби банку в ліквідних коштах
ЮС Серпенінова
Інститут регіональних досліджень, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20