Подписаться
Гаврилов Сергій Володимирович
Гаврилов Сергій Володимирович
Селекційно генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування стійкості рослин м’якої та твердої пшениці до температурних стресів.
СВ Гаврилов, ПО Феоктістов, ГІ Латюк, АК Ляшок
Аграрний вісник Причорномор’я 12, С. 44–48., 2001
92001
Методологічні принципи оцінки озимої пшениці на терморезистентність в умовах півдня України
ММД Феоктістов П.О., Гаврилов С.В., Ляшок А.К., Григорюк І.П.
методичні рекомендації, 2006
52006
Удосконалення антронового методу визначення вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин пшениці озимої для оцінки стану посівів протягом зимівлі
МА Литвиненко, ПО Феоктістов, ДВ , Блищик, ...
Вісник аграрної науки, 41-45, 2017
42017
Визначення життєздатності та прогноз перезимівлі озимих колосових культур
СВ Гаврилов, ПО Феоктістов, ОІ Нагуляк
Посібник українського хлібороба 2, 66-67, 2012
42012
Удосконалення прямих методів оцінки морозо- і зимостійкості в селекції озимої пшениці
СВ Гаврилов
Збірник наук. пр. СГІ–НАЦ НАІС 44 (4), 100-105, 2003
32003
Морозостійкість проростків генотипів озимої пшениці в паперових рулонах при різних дозах мінерального підживлення
СВ Гаврилов
Зб. наук. праць СГІ – НАЦ НАІС 2 (42), 76–82., 2002
22002
Biochemical and physiological responses of chickpeas in breeding for resistance to low positive temperatures.
MO Ochkala O., Lavrova G., Gavrilov S.
Danish Scientific Journal., P.7-11, 2021
1*2021
Підвищення ефективності оцінки озимої пшениці на морозостійкість в умовах штучного клімату
СВ Гаврилов
Зб. наук. праць СГІ – НАЦ НАІС 8 (48), 68-74, 2006
12006
ПОЛІМОРФІЗМ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ХРОМОСОМИ 5Н ЯЧМЕНЮ (HORDEUM VULGARE L.) І АСОЦІАЦІЇ АЛЕЛІВ З МОРОЗОСТІЙКІСТЮ
ВФ М. Бальвінська, С. Гаврилов
Вісник Львівського університету., 50-60, 2023
2023
Формування морозостійкості рослинами ячменю з різним типом розвитку у разі загартування на різних фотоперіодах
ОЄ Ярмольська, ПО Феоктістов, СВ Гаврилов
Аграрні інновації, 167-172, 2022
2022
Визначення швидкості загартування з одночасною оцінкою рівня морозостійкості рослин озимої пшениці
ДВБ С.В. Гаврилов, П.О. Феоктістов, О.Є. Ярмольська
Вісник Харківського національного аграрного університету., С. 226-227, 2021
2021
Особливості відбору та перевірки вихідного матеріалу нуту звичайного на стійкість до низьких позитивних температур в лабораторних умовах.
ГСВ Очкала О.С., Лаврова Г.Д.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним …, 2021
2021
Методи визначення стану озимих культур протягом зимівлі
БАБ Гаврилов С. В., Феоктістов П.О., Нагуляк О.І., Блищик Д.В.
Методичні рекомендації, 19 с., 2019
2019
Жаро- і посухостійкість озимої пшениці в умовах глобальних змін у кліматі
ПО Феоктістов, СВ Гаврилов, ДВ Блищик
Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку селекції рослин, 117-118, 2018
2018
Стан посівів озимої пшениці в Одеській області
МА Литвиненко, ПО Феоктістов, СВ Гаврилов, ВГ Чайка
Насінництво 157 (1-3), 18-22, 2017
2017
ДСТУ 7970:2015 Пшениця озима. Метод визначання морозостійкості через проморожування в рулонах
С Гаврилов, В Долгополова, В Іванова, В Кириченко, В Петренкова, ...
2017
Оцінка морозо і-зимостійкості озимої м'якої пшениці для потреб селекції
СВ Гаврилов
Тези Міжнародна наукова конференція "СЕЛЕКЦІЯ ТА ГНЕНЕТИКА …, 2012
2012
Перспективи геномної селекції при створенні сучасних сортів озимої пшениці з високим адаптивним потенціалом
СВ Гаврилов, ОІ Нагуляк, ДВ Аксельруд
Матеріали ІІ міжнародної конференції молодих учених "Біологія: від молекули …, 2007
2007
Добір стійких форм озимої пшениці в залежності від матрикальної різноякісності зерен в колосі за морозостійкістю
СВ Гаврилов, АК Ляшок, ОЮ Кіріяк
Аграрний вісник Причорномор'я 15, 80-85, 2004
2004
Матрикальна різноякісність зерна у колосі та уникнення її впливу на морозостійкість форм озимої пшениці
СВ Гаврилов, ПО Феоктістов
Зб. наук. праць СГІ–НАЦ НАІС 46 (6), 164–170, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20