Сазонець І.Л., Сазонец И.Л, Sazonets I.L., Сазонец Игорь
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління місцевими фінансами: навч. посіб.
ІЛ Сазонець, ТВ Гринько, ГЮ Придатко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
762006
Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник
ІЛ Сазонець, ВА Федорова
К.: Центр учбової літератури 270, 2007
492007
Інвестування: підручник
ІЛ Сазонець, ВА Федорова
К.: Центр учбової літератури 312, 2011
442011
Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації
ІЛ Сазонець, ЮМ Варич
Донецьк: Юго-Восток, 2009
402009
Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: навч. посіб.
ІЛ Сазонець
К.: Центр учбової літератури, 2008
402008
Міжнародна інвестиційна діяльність
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: ЦУЛ, 2003
372003
Економіка підприємства та міжнародних компаній: навч. посіб. для вузів
ВА Федорова
К.: Центр учб. літ, 2008
272008
Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу
ОА Джусов, СС Апальков
International relations, part “Economic sciences”, 2016
242016
Розміщення продуктивних сил
ІЛ Сазонець, ВВ Джинджоян, ОО Чубар
К.: Центр навчальної літератури, 2006
232006
Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К: Центр учбової літератури, 2007
212007
Фінансовий механізм пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки: моногр
ІЛ Сазонець
Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008
172008
Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОА Джусов, АД Прокоф’єва
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій 22, 24-31, 2014
162014
Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія
ОА Джусов, НП Мешко, АП Величко, ВА Попова, ЮМ Стасюк, ...
Донецьк: Юго-Восток, 2009
142009
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ІЛ Сазонець, ПІ Сокуренко, ЮВ Вдовиченко
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
142008
Інвестування
ІЛ Сазонець, ВА Федорова
підручник/ІЛ Сазонець, ВА Федорова.–К.: Центр учбової літератури, 2011
132011
Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки
ВА ФеДОРОВА, ТВ КАРПеНКО
Проблеми економіки, 24-28, 2011
122011
Фінансові аспекти конкурентоспроможності вищої освіти в Україні: монографія
ОВ Тимошенко, ВА Федорова
Дніпропетровськ: Пороги 392, 12.3, 2008
112008
Sotsial'nyj kontsept suspil'nykh ta ekonomichnykh protsesiv natsional'noho rozvytku [Social concept of social and economic processes of national development]
LI Beztelesna, IL Sazonets
Rivne: Volynski oberihy, 2015
102015
Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління: монографія
ОА Джусов
Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013
102013
Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія
НП Мешко, ОМ Сазонець, ОА Джусов
Донецьк: Юго-Восток 470, 2012
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20