Сазонець І.Л., Сазонец И.Л, Sazonets I.L., Сазонец Игорь
Сазонець І.Л., Сазонец И.Л, Sazonets I.L., Сазонец Игорь
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління місцевими фінансами: навч. посіб.
ІЛ Сазонець, ТВ Гринько, ГЮ Придатко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
802006
Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник
ІЛ Сазонець, ВА Федорова
К.: Центр учбової літератури 270, 2007
472007
Інвестування: підручник
ІЛ Сазонець, ВА Федорова
К.: Центр учбової літератури 312, 20, 2011
402011
Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації
ІЛ Сазонець, ЮМ Варич
Донецьк: Юго-Восток, 2009
402009
Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: навч. посіб.
ІЛ Сазонець
К.: Центр учбової літератури, 2008
392008
Міжнародна інвестиційна діяльність
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: ЦУЛ, 2003
352003
Економіка підприємства та міжнародних компаній: навч. посіб. для вузів
ВА Федорова
К.: Центр учб. літ, 2008
322008
Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу
ОА Джусов, СС Апальков
Міжнародні відносини Серія" Економічні науки", 2017
212017
Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
Центр учбової літератури 307, 2007
202007
Розміщення продуктивних сил
ІЛ Сазонець, ВВ Джинджоян, ОО Чубар
К.: Центр навчальної літератури, 2006
172006
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ІЛ Сазонець, ПІ Сокуренко, ЮВ Вдовиченко
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
152008
Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОА Джусов, АД Прокоф’єва
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій 22, 24-31, 2014
142014
Фінансовий механізм пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки: моногр
ІЛ Сазонець
Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008
142008
Інвестування
ІЛ Сазонець, ВА Федорова
підручник/ІЛ Сазонець, ВА Федорова.–К.: Центр учбової літератури, 2011
132011
Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія
ОА Джусов, НП Мешко, АП Величко, ВА Попова, ЮМ Стасюк, ...
Донецьк: Юго-Восток, 2009
122009
Sotsial'nyj kontsept suspil'nykh ta ekonomichnykh protsesiv natsional'noho rozvytku [Social concept of social and economic processes of national development]
LI Beztelesna, IL Sazonets
Rivne: Volynski oberihy, 2015
102015
Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління: монографія
ОА Джусов
Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013
102013
Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти
НП Мешко, ОМ Сазонець, ОА Джусов
Донецьк: Юго-Восток 470, 2012
102012
Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки
ВА ФеДОРОВА, ТВ КАРПеНКО
Проблеми економіки, 24-28, 2011
102011
Посилення ролі ТНК: позитивні та негативні наслідки
ІЛ Сазонець
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20