Митник Микола Мирославович (M.Mytnyk)
Митник Микола Мирославович (M.Mytnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комп'ютерні мережі
ЄВ Буров, ММ Митник
Львів: Магнолія 2006, - (Комп'ютинг). Підручник. 2, 204, 2016
116*2016
Комп'ютерні мережі
ЄВ Буров, ММ Митник
Львів: Магнолія 2006, - (Комп'ютинг). Підручник. 1, 334, 2016
116*2016
Комп’ютерні мережі. Книга 1
АГ Микитишин, ММ Митник, ПД Стухляк, ВВ Пасічник
Львів, «Магнолія 2006». Посібник. 2, 256, 2013
43*2013
Вплив граничних прошарків на властивості композитних полімерних матеріалів.(Огляд)
ПД Стухляк, ММ Митник, ВО Орлов
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 69-75, 2001
162001
Effect of the nature of fillers and ultraviolet irradiation on the mechanical properties of epoxy composite coatings
AV Buketov, PD Stukhlyak, IG Dobrotvor, NM Mytnyk, NA Dolgov
Strength of materials 41 (4), 431-435, 2009
132009
Investigation of the adhesive strength and residual stresses in epoxy composites modified by microwave electromagnetic treatment
PD Stukhlyak, OS Holotenko, IH Dobrotvor, MM Mytnyk
Materials Science 51 (2), 208-212, 2015
72015
Вплив фізико-хімічної взаємодії між компонентоми системи епоксикомпозиту на його теплопровідність
ПД Стухляк, ММ Митник, ЮО Кашуба
Вісник ТДТУ.-Тернопіль: ТДТУ 3 (4), 146-151, 1998
61998
Investigation of the phenomena revealed on phase interface in epoxide-composites
P Stukhlyak, II Dobrotvor, M Mytnyk, A Mykytyshyn
PRZETWÓRSTWO TWORZYW 23 (1 (175)), 53-63, 2017
42017
Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитів, модифікованих надвисокочастотною електромагнетною обробкою
ПД Стухляк, ОС Голотенко, ІГ Добротвор, ММ Митник
Фізико-хімічна механіка матеріалів 51 (№ 2), 59-63, 2015
4*2015
Автоматизація досліджень кінетики тверднення епоксиполімерних композитів
ПД Стухляк, АГ Микитишин, ММ Митник, АВ Букетов
Вісник технологічного університету “Поділля 2 (3), 59-62, 2002
42002
Электрические свойства оксидосодержащих эпоксидных композиционных материалов
ПД Стухляк, OK Шкодзинский, НМ Мытник, АП Шовкун, БП Ковалюк
Пластические массы, с.27-29, 1995
41995
Телекомунікаційні системи та мережі. Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
АГ Микитишин, ММ Митник, ПД Стухляк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2017
32017
Вплив міжфазної взаємодії на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів
АВ Букетов, ПД Стухляк, ММ Митник, АГ Микитишин
Машинознавство, 2002
32002
Open Online Training Courses for Engineering Purpose.
I Baran, N Kunanets, H Matsiuk, M Mytnyk, K Shunevich, Y Skorenkyy, ...
MoMLeT, 331-339, 2019
22019
Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів
П Стухляк, М Митник, К Мороз, Л Сартинська
Вісник ТНТУ 73 (1), 85-93, 2014
22014
Influence of boundary interlayers on properties of composite polymeric materials (a review)
PD Stukhlyak, MM Mytnyk, VO Orlov
Materials Science 37 (1), 80-86, 2001
22001
Торсійний маятник для дослідження динамічних характеристик полімерних матеріалів
ПД Стухляк, ММ Митник, АГ Микитишин
Фіз.-хім. механіка матеріалів.–Львів, 82-83, 2000
22000
Підвищення ефективності роботи центрів обробки даних засобами віртуалізації
ОК Карнаухов, ТБ Лобур, ММ Митник
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Torsional pendulum for the investigation of dynamic characteristics of polymer materials
PD Stukhlyak, MM Mytnyk, AH Mykytyshyn
Materials Science 36 (3), 412, 2000
12000
Методичні вказівки по організації комплексної практики з фаху для бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
АГ Микитишин, ММ Митник
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20