Подписаться
Ірина Володимирівна Соколова  Iryna Volodumurivna Sokolova
Ірина Володимирівна Соколова Iryna Volodumurivna Sokolova
Донецький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
2602010
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літ, 2003
1882003
Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога: акмеологічне дослідження
ІВ Соколова
Акмеологія - наука ХХІ століття: Матеріали IV міжнар. наук-практ конф., 30 …, 2014
184*2014
Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: монографія/за ред. СО Сисоєвої
ІВ Соколова
МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.–Маріуполь–Д …, 2008
1842008
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів
ІВ Соколова
Київ, 2008
522008
Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту
I Sokolova
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 8-16, 2004
482004
Modeling of the building by numerical methods at assessment of the technical condition of structures
GV Degtyarev, KA Belokur, IV Sokolova
Materials Science Forum 931, 141-147, 2018
472018
Формування полікультурної компетентності у майбутніх учителів філологів
ІВ Соколова, ОА Івашко
Педагогіні науки: зб.наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту., 241-253, 2009
342009
Теорія і практика вищої освіти: навч. посібник
СО Сисоєва, ІВ Соколова
СО Сисоєва, ІВ Соколова.–2016.–338 с, 2016
332016
Internet-zavisimost'molodezhi megapolisov: kriterii i tipologiya
SN Varlamova, ER Goncharova, IV Sokolova
Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskiye i sotsial'nyye peremeny …, 2015
272015
Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia [Problems of continuing professional education: thesaurus of scientific research]
SO Sysoieva, IV Sokolova
Kyiv: EKMO, 2010
222010
Технології організації методичної роботи у вищому закладі освіти
ІВ Соколова
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : моногр. / за ред …, 2001
222001
Наукові підходи до проведення компаративних досліджень проблем вищої освіти
ІВ Соколова
Освітологія: польсько-укр. щорічник, 23–28, 2014
192014
Інститут кураторів у вузі
І Соколова
Освіта і управління 2 (4), 74-82, 1998
181998
Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, критерії, умови формування
ІВ Соколова
Педагогічний процес: теорія і практика, 2004
162004
Проблеми неперервної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання
СО Сисоєва, ІВ Соколова
К.: Видавничий Дім «ЕКМО, 362, 2010
15*2010
Internet addiction of youth in megacities: criteria and typology
S Varlamova, E Goncharova, I Sokolova
The Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal 2 (125 …, 2015
142015
Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia: nauk
SO Sysoieva, IV Sokolova
Vydannia.[Рroblems of continuing professional education: a thesaurus of …, 2010
142010
Управління вищою освітою у зарубіжних країнах
ІВ Соколова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн., 30 – 38, 2014
132014
Problemy neperervnoyi profesiynoyi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennya [Problems of continuous professional education: thesaurus of scientific research]
SO Sysoyeva, IV Sokolova
К.: ЕКМО, 2010
102010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20