Александр Владимирович Чуенко
Александр Владимирович Чуенко
завідувач лабораторії, факультет ГГРТ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Геологічні умови комплексування і сепарації рідкіснометалевого, рідкісноземельного та благородного зруденіння в приазовському блоці українського щита
ВВ Андрєєв, ОВ Чуєнко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
92009
Алгоритмы радиационного мониторинга местности в режиме реального времени
ВЕ Некос, ОМ Гетманец, НМ Пелихатый, АВ Чуенко, АА Дроздов, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2009
52009
Про зв’язок сучасних геодинамічних процесів у карбонатних породах з тектонічною активізацією Петрівсько-Кремінського розлому
ВВ Сухов, ВГ Суярко, ОВ Чуєнко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2017
32017
Использование специальных геохимических барьеров для блокирования распространения тяжелых металлов и радионуклидов подземными техногенными потоками
ОВ Полевич, ИВ Удалов, АВ Чуенко
Вопросы атомной науки и техники, 2017
22017
Мантийные плюмы как вероятные источники рудного вещества
ВС Лутков, ВВ Андреев, АВ Чуенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
22013
МІНЕРАЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ФАКТОРИ РУДОГЕНЕРАЦІЇ ЗОЛОТА ТА РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ У ХОДІ ЕВОЛЮЦІЇ БАЗАЛЬТОЇДНОЇ МАГМИ
ВВ Андреев, АВ Чуенко, Б МАГМЫ
22010
Вибір методу рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) для визначення складу твердих геологічних зразків
ОВ Полєвич, ОВ Чуєнко, ВО Цимбал
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
12013
Оценка состава и парагенезиса гранатов из осадочных комплексов для прогнозирования их коренных источников
ВВ Андреев, АА Корховой, АВ Чуенко
Вісник ХНУ имені ВН Каразіна, 6-12, 2011
12011
Обработка данных радиационного мониторинга местности с применением анализа временных рядов
ВЕ Некос, ОМ Гетманец, КИ Кучеров, АВ Чуенко, НМ Пелихатый
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2009
12009
Інженерна геологія (з основами геотехніки)
ВГ Суярко, ВМ Величко, ОВ Гаврилюк, ВВ Сухов, ОВ Нижник, ...
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2019
2019
Газоволюметричний метод у практиці лабораторних досліджень колекторських властивостей гірських порід
СФ Поверенный, АВ Чуенко, ЕВ Поддубная, ВА Соколов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2018
2018
Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина І. Суфозія
ВГ Суярко, ВВ Сухов, ОВ Чуєнко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2017
2017
Потоки техногенних грунтових вод, визначення шляхів їх руху та створення на них штучних геохімічних бар’єрів
О Полєвич, О Чуєнко, І Удалов
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
2016
Формування гідрогеохімічних бар’єрів у зонах контакту підземних техногенних потоків з поверхневими природними водами
ОВ Чуєнко, ОВ Полєвич, ОВ Шперер
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2014
2014
К проблеме формирования геохимических и металлогенических провинций
ВС Лутков, АВ Чуенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2013
2013
Оценка состава и парагенезиса пикроильменитов из осадочных комплексов для прогнозирования их коренных источников
ВВ Андреев, АА Корховой, АВ Чуенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
2013
Оцінка складу та парагенезису пікроільменітів із осадових комплексів для прогнозування їх корінних джерел
ВВ Андреев, АА Корховой, АВ Чуенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2013
2013
СОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ВАНАДИЯ (V) ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА КРЕМНЕЗЕМАХ С ПРИВИТЫМИ СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ ГРУППАМИ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЕЙ
АВ Латаева, АВ Чуенко, ЕА Цыганович, АК Трофимчук
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2010
2010
ФІТОРЕМЕДІАЦІЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИТТЯ, ЗАБРУДНЕНОГО ВАЖКИМИ ТОКСИЧНИМИ МЕТАЛАМИ НА ГЕОХІМІЧНИХ
ОВ Шперер, АБ Нечепоренко, ОВ Чуєнко
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО «ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
ОВ Чуєнко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20