Жеребкін Вадим Васильович
Жеребкін Вадим Васильович
ХМАПО
Подтвержден адрес электронной почты в домене med.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ІА Жадан, ІА Соболєва, ...
Медична освіта, 124-127, 2014
62014
Сучасні підходи до підвищення якості освіти у системі післядипломної освіти
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ОВ Грищенко, ІА Жадан, ...
Медична освіта, 2013
42013
Андрагогічна модель навчання дорослих у системі післядипломної освіти
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ОМ Касьянова, ВВ Жеребкін, ІА Жадан, ...
Медична освіта, 81-84, 2013
22013
Досвід формування лідерської компетентності викладачів Харківської медичної академії післядипломної освіти
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ЮА Коломійченко, ЛА Страшок, ...
Медична освіта, 83-86, 2017
12017
Удосконалення післядипломної підготовки лікарів–шлях до забезпечення ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ОА Цодікова, КІ Бодня, ...
Медична освіта, 2015
12015
Підвищення якості післядипломної підготовки лікарів шляхом формування компетентністної моделі фахівця
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, МО Бортний, ЛГ Волошина, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 9-12, 2012
12012
Вплив новітніх інтерактивних технологій на безперервний професійний розвиток лікарів
OM Khvisyuk, VG Marchenko, MP Gyrya, YA Kolomiychenko, ...
Медична освіта, 59-62, 2019
2019
Антитела к anti-CCP, ревматоидный фактор и маркеры воспаления, как основные диагностические показатели у больных ревматоидным артритом
ВН Ждан, МВ Ткаченко, МЮ Бабанина, ВВ Жеребкин, ГВ Волченко, ...
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 2019
2019
Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ОА Цодікова, МП Гиря, ІА Соболєва, ...
Медична освіта, 96-101, 2018
2018
Інституційний розвиток вищого медичного навчального закладу як основа забезпечення якості вищої медичної освіти
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ОМ Касьянова, ІА Соболєва, ОА Цодікова, ...
Медична освіта, 79-82, 2017
2017
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р.
ГС Алєксєєва, ОМ Білик, СВ Бобиль, ОВ Васильєва, ВГ Воленко, ...
2015
АНДРАГОГІЧНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ОМ Касьянова, ОМ Хвисюк, ОІ Сергієнко, ІА Жадан, ІА Соболєва, ...
Medical education, 2015
2015
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, МО Бортний, ОВ Яловчук, ...
Алєксєєва ГС Проблеми навчання і формування інформаційної культури іноземців …, 2015
2015
Досвід проведення заочного циклу спеціалізації за фахом загальна практика–сімейна медицина
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ЮА Коломійченко, ВВ Жеребкін, ІА Жадан
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 167-168, 2014
2014
Досвід проведення циклів спеціалізації за фахом загальна практика–сімейна медицина за очно-заочною формою навчання
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ІА Жадан, ОВ Грищенко, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 11, 2013
2013
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ПРАКТИЧНИМ НАВИЧКАМ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЯЖІВ ТА ТРЕНІНГОВИХ КЛАСІВ
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ОВ Грищенко, ІА Жадан, ...
Медична освіта, 2012
2012
Новий підхід до консервативного лікування остеоартрозу
ІГ Березняков, ВВ Жеребкін, ВД Дериведмідь, ВЙ Пожар
Видавництво СумДУ, 2002
2002
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 0
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, МО Бортний, ЛГ Волошина
МЕДИЧНА ОСВIТА, 188, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19