Євась Тетяна | Tetiana Yevas | Євась Т.В. | Yevas T.V.
Євась Тетяна | Tetiana Yevas | Євась Т.В. | Yevas T.V.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Подтвержден адрес электронной почты в домене uu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності управлінської діяльності менеджера сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс]
ТВ Євась
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/8. _NPE_2007/Economics/21083. doc. htm, 2007
52007
Стан та проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні
СЛ Яблочніков, ТВ Євась, ОА Жукова
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=, 2016
32016
Інвестиційна привабливість підприємств та фактори, що на неї впливають
ТВ Євась, ВС Соколовський
Подільский науковий вісник, 61-64, 2017
22017
Особливості фінансового менеджменту комунального підприємства PECULIARITIES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF A UTILITY ENTERPRISE
ООС Ткаченко М.І., ЄвасьТ.В.
Подільський науковий вісник, 45-51, 2019
12019
Актуальні підходи до управління персоналом підприємства.
МІ Ткаченко, МИ Ткаченко, ТВ Євась, ТВ Евась, ОА Жукова
ЗДІА, 2018
12018
Оцінка фінансово-майнового стану сільськогосподарського підприємства
ТВ Євась
Регіональна бізнес-економіка та управління, 71-76, 2013
12013
MANAGEMENT OF EQUITY CAPITAL OF THE ENTERPRISE
ТВ Євась, НО Дмитренко, МО Хапило
Подольский научный вестник, 54-59, 2020
2020
THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE COMMUNAL ENTERPRISE
МІ Ткаченко, ТВ Євась, ОС Олійник
Подольский научный вестник, 82-87, 2020
2020
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
ТВ Євась, АМ Коломієць
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 39-44, 2019
2019
Фінансовий менеджмент підприємства в умовах невизначеності FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
СУЮ ТкаченкоМ.І., ЄвасьТ.В.
Подільський науковий вісник, 82-88, 2018
2018
Формування фінансових ресурсів підприємства та управління ними FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE AND MANAGEMENT OF THESE ENTERPRISES
СУЮ Яблочніков С.Л., Євась Т.В.
Подільський науковий вісник, 29-35, 2018
2018
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
ТВ Євась
«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів XVIII …, 2018
2018
ОСОСБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАЦІВНИКАМИ ТА МЕТОДОМ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
ТВ Євась
Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: теоретичні та …, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВПЛИВУ НА ПРАЦІВНИКІВ
ТВ Євась
Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів IV …, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
ТВ Євась
Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу сучасних …, 2018
2018
СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
ТВ Євась, ОА Жукова
II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development …, 2018
2018
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ THE FINANCIAL SUPPORT OF THE SOCIAL SPHERE IN UKRAINE
ІГ Крупельницька, ТВ Євась
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 372, 2018
2018
Діловодство в роботі кадрової служби дошкільного навчального закладу
ІАА Євась Т.В.
Подільський науковий вісник, 144-149, 2017
2017
АНАЛІЗ АКТИВІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ANALYSIS OF ТНЕ ASSETS OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
ЯСЛ Євась Т.В., Жигола О.С.
Подільський науковий вісник, 46-51, 2017
2017
Оптимізація структури та особливості управління активами підприємства OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE AND FEATURES OF MANAGEMENT OF ASSETS IN THE ENTERPRISE
ЖОС Яблочніков С.Л.,Євась Т.В.
Подільський науковий вісник, 56-61, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20