Євгенія Гузь
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Майнові відносини та їх характерні ознаки
ЄВ Гузь
Бюлетень Міністерства юстиції України, 112-118, 2013
62013
«МАЙНО» ЯК ЦИВІЛІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ
ЕВ Гузь
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (21), 182-185, 2013
52013
Набувальна давність як підстава виникнення права власності на рухоме майно в Україні
ЄВ Гузь
Проблеми законності, 48-54, 2014
42014
Право требования как особая разновидность имущества
ЕВ Гузь
Бизнес. Образование. Право. Весник Волгоградского института бизнеса .-http …, 2014
42014
Рухоме майно як об’єкт цивільних правовідносин
ЄВ Гузь
ЄВ Гузь, 2015
32015
Проблеми віндикації в цивілістиці та правозастосовчій практиці
ЄВ Гузь
Часопис Київського університету права, 207-211, 2014
22014
Purchase on Limitation Period as the Basis of Ownership Right on Movable Property in Ukraine
IV Guz
Probs. Legality 127, 48, 2014
2014
ПРАВО ТРЕБОВАНия кАк ОСОБАя РАЗНОВиДНОСТь иМУщЕСТВА The rIGhT Of DeMaND aS a SPeCIal TYPe Of PrOPerTY
ЕВ Гузь
Бизнес. Образование. Право., 272, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–8