Яковлєва-Носарь С.О.
Яковлєва-Носарь С.О.
Запорізький національний університет / ЗНУ
Verified email at znu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Интродуцированные декоративные цветочные растения в озеленении промышленных предприятий. Ассортимент растений
ВП Бессонова, СО Яковлєва
Питання біоіндикації та екології. Запоріжжя: ЗНУ, 9-24, 2001
72001
Дендрофлора балки Широка (острів Хортиця)
С Яковлєва-Носарь, ВП Бессонова
Науковий вісник НЛТУ України 28 (2), 2018
62018
Морфолого-фраційна характеристика підстилки байраку Генералка
СО Яковлєва-Носарь
Вісн. Запорізьк. ун-ту. Біол. науки, 190-195, 2008
62008
Біологія інтродукованих квітково-декоративних однорічних рослин різних систематичних груп в умовах забруднення оточуючого середовища хромом
СО Яковлєва
Держ. Нікітський ботанічний сад, 2000
62000
Мінливість деяких ознак продуктивності рижію ярого при різній густоті сівби
СО Яковлєва-Носарь, ВО Лях
Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, 131-134, 2011
52011
Флористична структура трав’яної рослинності балки Широкої о. Хортиця
СО Яковлєва-Носарь
Питання біоіндикації та екології.–Запоріжжя, 112-121, 2009
52009
Байрак Генералка в рекреаційній системі м. Запоріжжя
СО Яковлєва-Носарь
Питання біоіндикації та екології, 3-17, 2018
32018
Стійкість VіolaŚ wittroсkiаna до стресових факторів на ранніх етапах онтогенезу
СО Яковлєва-Носарь, ТВ Редька
Актуальні питання біології, екології та хімії, 118-128, 2016
22016
Вплив рекреації на стан степових ділянок балки широкої острова Хортиця
ВП Бессонова, ІА Зайцева, СО Яковлєва-Носарь
Науковий вісник НЛТУ України 24 (9), 2014
22014
Стан ценопопуляцій Quercus robur L. байраків порожистої частини Дніпра за умов рекреації
СО Яковлєва-Носарь
Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. ст.–Сер.: Фізико …, 2005
22005
Анатомо-фізіологічні аспекти посухостійкості різних видів гірчиці
СО Яковлєва-Носарь, ВС Багаченко
Актуальні питання біології, екології та хімії, 4-15, 2016
12016
Показники продуктивності рижію ярого за різних густот стояння
СО Яковлєва-Носарь, КА Терещенко
Актуальні питання біології, екології та хімії, 4-11, 2015
12015
Повышение выживаемости и улучшение состояния надземной части растений в условиях нефтяного загрязнения почвы
СО Яковлева-Носарь, ИА Полякова, ВА Лях
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 10-15, 2013
12013
ВПЛИВ Сr6+ У СЕРЕДОВИЩІ ВИРОЩУВАННЯ НА РІСТ КОРЕНІВ ТА АКТИВНІСТЬ В НИХ НІТРАТРЕДУКТАЗИ У ЧОРНОБРИВЦІВ ПРЯМОСТОЯЧИХ І КАЛЕНДУЛИ ЛІКАРСЬКОЇ
СО Яковлєва
11998
Стан деревної рослинності за умов дії промислових викидів титаномагнієвого комбінату
ВП Бессонова, СО Яковлева-Носарь, ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології. Запоріжжя, 2009. Вип 14, 50-62, 0
1
Фіторізноманіття дендрофлори байрачного лісу балки Ушвива (острів Хортиця) за рекреаційного впливу
СО Яковлєва-Носарь
Відповідальні за випуск, 101, 2019
2019
Наслідки антропогенного впливу на дендрофлору балки Ушвива (о. Хортиця)
СО Яковлєва-Носарь
Питання біоіндикації та екології, 3-22, 2019
2019
Оцінка колориту та рекреаційної аттрактивності фітоценозів байраку Генералка
СО Яковлєва-Носарь
Питання біоіндикації та екології, 17-34, 2018
2018
Оцінка успішності інтродукції видів роду Sedum L. за умов м. Енергодар
СО Яковлєва-Носарь, ТВ Тоцька
Актуальні питання біології, екології та хімії, 5-13, 2018
2018
Вплив посухи та засолення на характеристики проростання насіння й інтенсивність росту проростків Сalendula officinalis L.
СО Яковлєва-Носарь
Актуальні питання біології, екології та хімії, 27-39, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20