Привроцька  І.Б._ Pryvrotska I.B.
Привроцька І.Б._ Pryvrotska I.B.
асистент кафедри медичної біології, Тернопільський державний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Окислювальний стрес у лейкоцитах крові, про/антиоксидантний статус та жирнокислотний склад ліпідів підшлункової залози за експериментального гострого панкреатиту в щурів
ІБ Привроцька, ТМ Кучмеровська
Український біохімічний журнал, 124-136, 2013
62013
Жирнокислотний склад ліпідів крові за гострого аргінінового панкреатиту у щурів
ІБ Привроцька, ОС Покотило
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 4, 19-24, 2011
52011
Динаміка показників про-та антиоксидантної рівноваги при гострому панкреатиті та її корекція
ІБ Привроцька
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 2, 42-47, 2011
42011
Зміни ліпідного обміну у щурів на тлі гострого L-аргінінового панкреатиту та при введенні БАД «Альфа+омега»
ІБ Привроцька, ОС Покотило, ВМ Привроцький
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 104-107, 2011
32011
Alteration of fatty acids composition of lipids and activity of antioxidant enzymes of pancreas in acute experimental pancreatitis
TMK I.B Pryvrotska
Сучасні аспекти експериментальної та клінічної біохімії: VII Львівсько …, 2013
2*2013
Жирнокислотний склад ліпідів печінки за умов гострого аргінінового панкреатиту в щурів
ІБ Привроцька, ОС Покотило
Медична хімія, 85-90, 2011
22011
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології
ЛН Рибіцька, ЛБ Муц, ТВ Бігуняк, ЛТ Котляренко, ХЮ Недошитко, ...
Медична освіта, 2011
12011
Особливості використання інформаційних технологій на лекційних заняттях
ЛТ Котляренко, ІМ Кліщ, ІЯ Господарський, ЛВ Вронська, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 2010
12010
Інгібітори полі (АDР-рибозо) полімерази-1 як агенти, що забезпечують корекцію дисфункцій мозку, індукованих експериментальним цукровим діабетом
ММ Гузик, КО Дякун, ЛВ Яніцька, ІБ Привроцька, ІЯ Криницька, ...
Нейрофизиология, 199-209, 2017
2017
Бохімічні механізми виникнення та розвитку гострого панкреатиту у щур
ІБ Привроцька
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 341-345, 2017
2017
Оксидативний метаболізм при гострому панкреатиті
ІБ Привроцька
«Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм …, 2017
2017
Порівняльний аналіз змін вмісту жирних кислот в органах та крові щурів з гострим панкреатитом
ІБ Привроцька
Підсумкова LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та …, 2017
2017
Продукти харчування я джерело впливу на організм людини
ІБ Привроцька
Екологічний вісник, 22-23, 2017
2017
Нефропротекторний ефект нікотинаміду при експериментальному цукровому діабеті
ТМК Л.В. Яніцька, Т.М.Тихоненко , І.Б. Привроцька
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 78 (2), 31-36, 2017
2017
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ ГОСТРОГО АРГІНІНОВОГО ПАНКРЕАТИТУ В ЩУРІВ
ОС Покотило, ІБ Привроцька
Medical Chemistry, 2015
2015
Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції
ІБ Привроцька
2015
Energy state of the tissues and content of amino acids in blood serum and liver of rats under conditions of acute pancreatitis
IБ Привроцька, ЛВ Янiцька, ТМ Кучмеровська
Проблеми ендокринної патології 47 (1), 38-48, 2014
2014
Вміст відновленого глутатіону в плазмі крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту
ІБ Привроцька, ЛЯ Федонюк, ОЮ Ружицька, ТМ Кучмеровська
Медична хімія, 120-120, 2014
2014
Окислювальний стрес в лейкоцитах крові за гострого панкреатиту
ТМК І. Б. Привроцька
Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова науково …, 2014
2014
Вміст відновленого глутатіону в органах при гіпер-і гіпотиреоїдизмі
ВМ Нечипорук, ММ Корда
Медична хімія 16 (3), 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20