Підписатись
Oleksandr Dykhovychnyi/ Диховичний Олександр Олександрович
Oleksandr Dykhovychnyi/ Диховичний Олександр Олександрович
Підтверджена електронна адреса в matan.kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
On some singular integrals and their applications to problems of statistical estimation
VV Buldygin, OO Dykhovichny
Theory of Probability and Mathematical Statistics, 19-32, 1996
131996
Комплексна методика аналізу якості тестів з вищої математики
ОО Диховичний, АФ Дудко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
122015
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
ВВ Булдигін, ІВ Алєксєєва, ВО Гайдей, ОО Диховичний, ...
ТВіМС, 2011
92011
Застосування математичних моделей тестів у комплекті дистанційної освіти «Вища математика»
ІВ Алєксєєва, ВО Гайдей, ОО Диховичний, НР Коновалова, ...
Математические машины и системы 1 (4), 89-97, 2010
82010
Автоматизована система аналізу результатів компʼютерного тестування з вищої математики
ОО Диховичний, АФ Дудко
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2013
72013
Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної
ІВ Алєксєєва, ВО Гайдей, ОО Диховичний, ЛБ Федорова
Практикум/ІВ Алєксєєва, ВО Гайдей, ОО Диховичний, ЛБ Федеорова. К.: НТУУ «КПІ, 2012
62012
Using the multidimensional models to the teacher authenticity scale adaptation
KO Dykovychnyi O., Zlyvkov V., Kruglova N., Lukomska S.
Actual Problems of Psychology 14 (1), 137-146, 2018
52018
Оцінювання змістової валідності тестів з вищої математики з використанням Google Docs додатку
ОО Диховичний, АФ Дудко
Інформаційні технології і засоби навчання, 52-61, 2016
52016
Застосування інформаційної функції для аналізу і підвищення ефективності тестів з вищої математики
ОО Диховичний, АФ Дудко
Інформаційні технології і засоби навчання, 55-69, 2014
52014
Authenticity of the english language teacher’s: the validation of authenticity questionnaire using item response theory
NVK VL Zlyvkov, SO Lukomska, ОV Kotukh, OO Dykhovychnyi
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions …, 2019
42019
Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення
ІВ Алєксєєва, ВО Гайдей, ОО Диховичний, ЛБ Федорова
Практикум. Київ.–2013.–160с, 2013
42013
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ТА АНАЛІЗІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКТУ" ВИЩА МАТЕМАТИКА"
ІВ Алєксєєва, ВО Гайдей, ОО Диховичний, НР Коновалова, ...
Дидактика математики: проблемы и исследования, 50-56, 2010
42010
Про розвиток та досвід експлуатації комплекту дистанційної освіти «Вища математика»
ІВ Алексєєва
міжнар. зб. наук. пр./ІВ Алексєєва, ВО Гайдей, ОО Диховичний, НР Коновалова …, 2009
42009
Choosing MIRT Model for Analysis of Quality of Pedagogical and Psychological Tests
N Kruglova, O Dykhovychnyi
2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent …, 2022
22022
Application of IRT and MIRT models to analysis of analytical geometry tests
N Kruglova, O Dykhovychnyi, D Lysenko
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
22021
Simulation of a gaussian process with correlation function of a special form
OO Dykhovychnyi, NV Kruglova
International conference" Stochastic Equations, Limit Theorems and …, 2018
22018
Використання математичних моделей для аналізу результатів психологічного тесту Гілфорда
ОО Диховичний, НВ Круглова, ІО Москальов
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018
22018
Using of mathematical models for analyzing of the results in psychological Guilford test
OO Dykhovychnyi, NV Kruglova, IO Moskalov
Mathematics in Modern Technical University 1, 75-89, 2018
22018
Аналіз поняттєво-категоріального апарату дослідження якості тестів з вищої математики
ОО Диховичний, АФ Дудко
ScienceRise. Pedagogical Education, 17–21-17–21, 2017
22017
Політомічна модель Раша в аналізі якості тестових завдань
ІВ Алексєєва
Теорія та методика електронного навчання: зб. наукових праць. Вип 2, 212-217, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20