Follow
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university / Винницкий
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: Навчальний посібник
НЛО Кавецький В.В., Причепа І.В.
Вінницький національний технічний університет, 2016
43*2016
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник
LON Кавецький В.В., Причепа І.В, Нікіфорова Л.О., ВВ Кавецкий, ИВ Причепа ...
ВНТУ, 2016
432016
Економічне обґрунтування інноваційних рішень: практикум
ПІВ Кавецький В.В., Козловський В.О.
43*2016
Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 28-33, 2007
432007
Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов
ІВ Причепа, ІЛ Соломонюк, ТВ Лесько
Ефективна економіка.№ 12., 2018
322018
Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов
ІВ Причепа, ТМ Мещерякова
Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: кол …, 2017
182017
Теоретичні засади управління активами підприємства
ІВ Причепа, НВ Кравець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
182012
Taim-menedzhment yak diievyi instrument efektyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov
IV Prychepa, IL Solomoniuk, TV Lesko
Efektyvna ekonomika 12, 2018
162018
Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємтва
ІВ Причепа
Ефективна економіка, 2014
162014
Social media marketing (smm) в Україні: особливості та перспективи розвитку
ОА Сметанюк, ІВ Причепа, ВВ Мосійчук
Ефективна економіка.№ 6., 2020
132020
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 44-48, 2016
122016
Інвестиційна політика Європейського Союзу в межах зовнішньоекономічних зв'язків з Україною
ІВ Причепа, ОА Сметанюк, ОГ Ратушняк
Ефективна економіка.№ 5., 2020
112020
Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вінницький національний технічний університет, 2013
102013
Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ІВ Причепа
Економіка і регіон, 84-89, 2010
102010
Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Економіка та організація виробництва. Самостійна та індивідуальна робота студентів
ІВ Причепа, ЛП Руда
ВНТУ, 2017
92017
Проблеми формування конкурентних переваг підприємства
ІВ Причепа, КО Стелюк
Економічний простір, 248-256, 2013
92013
Up-ravlinnia innovatsiynym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv
VO Kozlovskyy, IV Prychepa
Vinnytsia: VNTU, 2013
82013
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства
ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 46-52, 2010
82010
До питання комерційної діяльності: поняття, фактори впливу, особливості управління за сучасних умов
І Причепа, О Лесько, Р Горенко
Економіка та суспільство, 2022
72022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20